Så utvecklas centrala Umeå

6 augusti 2019

Länsförsäkringar Västerbotten fortsätter arbetet med att utveckla sitt bestånd i centrala Umeå. Den västra delen av kvarteret Fabriken kommer att få en rejäl ansiktslyftning.

Bild: MAF Arkitektkontor

Som ett första steg har bolaget bjudit in fyra arkitektkontor till en tävling, där uppdraget var att lämna in gestaltningsförslag för om- och tillbyggnad av fastigheterna Fabriken 5 och 6 längs Västra Norrlandsgatan, Götgatan och Nygatan i centrala Umeå. Vinnande förslag har lämnats in av MAF Arkitektkontor, som presenterat en modern arkitektur med stor flexibilitet. Byggnaderna andas storstad samtidigt som de smälter fint in i omgivande kvarter. 

- Vi har haft en långsiktig plan för hela kvarteret. Färdigställandet av Rådhusesplanaden, det kommande resecentret och allt fler tågresenärer gör kvarteret Fabrikens läge mycket intressant för både boende och affärsidkare säger Mikael Isaksson, fastighetsutvecklare vid Länsförsäkringar Västerbotten. 

Nu påbörjas arbetet med att utifrån antagen detaljplan ta fram programhandling och bygglovsritningar för fastigheterna i kvarterets västra del. Ett formellt beslut om att realisera byggplanerna måste också tas i bolagets styrelse. Byggstart sker därmed tidigast 2022. 

- Rådhusesplanaden får med nuvarande ombyggnation en rejäl ansiktslyftning och med kommande projekt bidrar vi till att ge Umeås innerstad möjlighet att expandera med ytterligare en affärsgata, Götgatan. Det kommer att ge innerstaden och stadslivet en mer levande och hållbar profil, säger bolagets vd Göran Karmehag.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.