Så ska Jägersro utvecklas

22 mars 2022

Nu börjar planerna för en ny stadsdel i de centrala delarna av Jägersro att ta form. Nyligen lämnade SMT Malmö Partner Holding AB sin syn till Malmö stad på hur man vill utveckla det område som i dag rymmer hästsportanläggningen Jägersro och dess stora parkering.

jägersro.jpg
Bild: Fojab

- Det senaste året har vi arbetat intensivt med att formulera vår vision och ta fram en första strukturskiss för området, säger bolagets vd Anders Hall. Resultatet har vi samlat i ett dokument kallat ”Vad vi vill med Projekt Jägersro”.

Här vill vi att Jägersro ska spela en viktig sammanlänkande roll som kan ge boende, besökare och andra Malmöbor de bästa förutsättningarna för ett balanserat, innehållsrikt och hållbart liv.

– Malmö stad har ju ansvar för de demokratiska planprocesser som ska påbörjas nu. Från vår sida vill vi med gärna hjälpa till – precis som staden har varit behjälplig under vårt arbete så här långt.

Tre huvudområden

Förslaget är SMT:s sätt dela med sig av sin vision till Malmö stad och be om rätt förutsättningar för att kunna förverkliga den. Innehållet har tre underrubriker:

1. Den socialt hållbar stadsdelen: Jägersro ska bli en stadsdel där alla kan känna sig hemma. En av grundpelarna i utvecklingen av området är Malmökommissionens rekommendationer, i synnerhet åtgärder som gäller boendemiljö och stadsplanering. Den nya stadsdelen kommer därför bland annat att rymma två skolor, flera förskolor och möjligheter för aktivitet och rörelse i grönskande miljöer. Jägersro ska därtill bjuda in och knyta samman området med staden runtomkring.


2. Den klimatpositiva stadsdelen: Stadsdelen byggs så att de boende ska kunna leva sina vardagsliv med minsta möjliga miljöpåverkan. Hållbar energiförsörjning och klimatsmarta kommunikationer är därför en självklarhet. Områdets unika kvaliteter, med generöst med grönska och vattenblänk, ger goda förutsättningar för biologisk mångfald.

3. Den variationsrika stadsdelen: Variation bidrar till attraktivitet. De olika kvarterens karaktär och våningshöjd kommer variera på ett spännande sätt och varsamt möta intilliggande områden. En stor och vacker park i mitten av området bidrar till att skapa attraktiva lägen med hög boendekvalitet, samtidigt som Jägersro blir en attraktiv plats för alla i staden.

– När stadsdelen står helt klar om ungefär tjugofem år kommer Malmö ha betydligt fler invånare än i dag, säger Anders Hall. Här vill vi att Jägersro ska spela en viktig sammanlänkande roll som kan ge boende, besökare och andra Malmöbor de bästa förutsättningarna för ett balanserat, innehållsrikt och hållbart liv.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.