Så ska Ideon utvecklas

4 november 2020

Som Ideons största fastighetsägare har Wihlborgs ett stort ansvar i utvecklingen och satsar nu ännu mer på att stärka området. De är övertygade om att den unika kombinationen av innovation och entreprenörskap kommer fortsätta att göra stadsdelen till en attraktiv plats för regionens ledande företag. Genom ökad tillgänglighet till sina fastigheter tack vare spårvägen, tydligare skyltning i området och en helt ny byggnad bidrar Wihlborgs till en långsiktig utveckling av Ideon.

Ideontorget.jpg
Ideontorget. Bild: Wihlborgs

möter hyresgästens behov

Många arbetspendlar till och från Lund och Ideon Science Park. Den nya spårvägen mellan Lund C och ESS passerar cirka 65% av Lunds alla arbetsplatser. Med två egna hållplatser på Ideon - Ideontorget och Telefonplan - ökar tillgängligheten till forskningsparken. Att Wihlborgs hyresgäster får ännu bättre pendlingsmöjligheter till och från sina arbetsplatser är viktigt för Ideons fortsatta utveckling.

Här hoppas vi kunna skapa miljöer som inspirera till nya kreativa möten och diskussioner över en kopp kaffe eller en lunch, kanske tillsammans med något av företagen i området eller bara möjliggöra en trevlig miljö att vistas i.

Intill hållplatsen Ideontorget, mitt i hjärtat av Ideon, planerar Wihlborgs även nya arbetsplatser i kontorshuset Zenit. Här kommer fokus vara på människors välmående, hjärnkraft och entreprenörskap och på att skapa förutsättningar för bolag och verksamheter att växa och bli framgångsrika. Zenit blir en ny plats för nästa generations innovationer.

Ökad tillgänglighet

För Wihlborgs är det lika viktigt med långsiktig utveckling av deras befintliga fastigheter och att skapa de bästa förutsättningarna för hyresgästerna. En känsla av samhörighet, gemenskap och möjlighet till nätverk mellan företag i parken är några av fördelarna med att sitta på Ideon Science Park. Genom att se över och uppdatera sitt skyltprogram på området och öppna nya entréer och fler mötesplatser hoppas man kunna stärka samhörigheten ytterligare. Ett nytt skyltprogram har tagits fram för Wihlborgs fastigheter på Ideon där Alfahusen var först ut med att få nya skyltar. Näst på tur är fastigheterna Nya Vattentornen 2, 3 och 4 på Mobilvägen som man köpte för snart två år sedan. För dessa skapar Wihlborgs nu en enhetlighet och en tydligare tillhörighet till Ideon med bland annat nya skyltar. Man har också valt att ge fastigheterna nya namn. Nya Vattentornen 2 och 4 heter numera Node och Cube medan Nya Vattentornet 3 behåller det inarbetade namnet Bricks.

Nya mötesplatser och inspirerande miljöer

Node, Bricks och Cube, med 70 000 kvm kontorsytor, är direkt kopplade till den nya spårvägen. Vid hållplatsen Telefonplan ligger Node (tidigare MHC) där Wihlborgs byggt om entréplan. En helt ny ingång har öppnat i entréplan som också har fått en uppdaterad inredning. Nya mötesplatser som inbjuder till spontana möten har skapats i och runt omkring entrén. Den nya ingången som vetter mot hållplatsen fungerar även som en välkomnande passage som tar besökarna vidare till grannfastigheterna Cube och Bricks.

Även i fastigheterna som ligger närmast hållplatsen Ideontorget ser Wihlborgs över möjligheterna att skapa nya inbjudande entréer och mötesplatser för sina hyresgäster och deras samarbetspartners som reser med spårvägen.

- Här hoppas vi kunna skapa miljöer som inspirera till nya kreativa möten och diskussioner över en kopp kaffe eller en lunch, kanske tillsammans med något av företagen i området eller bara möjliggöra en trevlig miljö att vistas i, säger Maria Ivarsson, regionchef för Wihlborgs i Lund.

Om Ideon

Ideon Science Park i Lund grundades 1983 och är Sveriges första forskningsby. Utvecklingen av Ideon kom som en följd av en omstrukturering av det skånska näringslivet som skedde på 1970-talet där man såg ett behov av att skapa nya förutsättningar för att utveckla näringslivet. Cirka 40 år senare fortsätter området utvecklas för att skapa de bästa förutsättningarna för både nya företagare och inkubatorer så väl som för etablerade företag i framkant.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.