Så kan campuset utvecklas

11 oktober 2022

Karlstads universitet och Akademiska Hus presenterar nu en vision för universitetsområdets framtida utveckling. Campusplanen blir ett verktyg för planeringen av den fysiska miljön fram till år 2040 och omfattar både inomhus och utomhus. Målsättningen är att skapa ett hållbart och levande campus där man trivs och vill vara, men också ett universitetsområde som knyts närmare staden och möjliggör ökad samverkan mellan studenter, forskare och näringsliv.

Bild: Tengbom
Bild: Tengbom

– Campusplan 2040 är ett visionsdokument som visar den långsiktiga färdriktningen för utveckling av Karlstads universitets fysiska miljöer. Visionen är innovativa och hållbara campusmiljöer med samverkan i fokus, där en öppen atmosfär möter världen och där attraktiva miljöer stimulerar till kreativitet och samarbete, säger Olle Lilliestierna, campuschef på Karlstads universitet.

Huvuddragen i campusplanen beskriver hur campus ska fortsätta utvecklas i samverkan med staden och där långsiktig hållbarhet alltid ska prioriteras i utveckling av campusmiljön. Här ryms förslag på hur den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och platser med studentlivet i fokus, däribland mysiga hängställen, ett varierat utbud av mat, lättillgängliga studiemiljöer samt ytor för spontanaktiviteter som till exempel idrott. Planen innehåller också förslag på ett brett utbud av nya mötesplatser som för näringslivet närmare akademin och möjliggör etableringar på campus av företag och verksamheter i olika storlekar som bidrar till att stärka universitetets fokusområden och att nya samarbeten uppstår.


– I tider av postpandemi och snabb digital utveckling med ökade möjligheter till arbete och studier på distans, spelar campus som plats och det fysiska mötet en viktig roll, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus. Med den nya campusplanen för Karlstads universitet visar vi vår gemensamma ambition för universitetsområdet och hur vi tillsammans ska skapa ett än mer attraktivt campus som lever i symbios med sitt närområde. För att göra det med hållbarhet som ledstjärna handlar det främst om att uppgradera och omarbeta de byggnader som finns snarare än att bygga nytt.

En levande plats där fler vill vara

En målsättning i planen är att göra campus mer levande och att öppna upp platsen för fler grupper av människor under hela dygnet. Detta vill universitetet och Akademiska Hus förverkliga genom att skapa ännu bättre förutsättningar för föreningsliv, kultur, service, bostäder och att stärka kommunikationen till och från campus.

– Konkurrensen mellan universiteten har ökat och för Karlstads universitet är en viktig del i varumärket den fysiska miljön på våra campus, säger Olle Lilliestierna. Arkitektur, inredning, funktioner och utemiljö måste hänga ihop och skapa en helhet för att vara attraktiv och konkurrenskraftig. Närheten till natur och kultur ska också synas tydligt på campusområdena. Den fortsatta utvecklingen av Karlstads universitet handlar till stor del om att förändra och utveckla det som redan finns och fortsätta skapa attraktiva och hållbara campusmiljöer.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.