Radhus – ny möjlighet för företagare i Linköping

16 januari 2018

Ett alternativ till att hyra lokaler i företagsparker kan vara ett industriradhus med äganderätt. Industriradhus skulle möta behovet av mindre och mer flexibla lokaler. Linköpings kommun står nu i begrepp att ta fram en ny detaljplan för Östra Malmskogen i Tallboda för att göra alternativet med industiradhus möjligt.

Mogambe.se.jpg
Industriradhus med äganderätt kan bli verklighet i Linköping. Bild: Mogambe.se

Linköpings kommun står i begrepp att ta fram en ny detaljplan för Östra Malmskogen i Tallboda för att göra alternativet med industiradhus möjligt.

- Industriradhus är något helt nytt i Linköping och skulle möta upp den efterfrågan som finns från näringslivet om mindre lokaler till sin verksamhet. Det här ligger helt i linje med vår ambition om att ge bättre förutsättningar för mindre och medelstora företag, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Upp till 100 kvm

Industriradhusen skulle vara upp till 100 kvm stora. Ett fastighetsföretag bygger en industrihall, som sedan styckas av till mindre separata fastigheter vägg i vägg med varandra. Arbetet med industriradhus i Linköping bedöms inledas tidigast hösten 2018 och beräknas kunna vara slutfört tidigast våren 2019.

Bakom Projektet

Bakom projektet i Linköping ligger Mogambo Utvecklings AB, ett privatägt fastighetsbolag med säte i Borås.

– Vi har byggt åtta huskroppar här i Borås och utifrån det skapat 85 små fastigheter. Det finns ett behov, småföretagare vill investera i sin egen lokal och när de vill avsluta så kan de sälja och kanske till och med få tillbaka det som de investerat i utrustning i fastigheten, berättar Christer Pernvall, Mogambo Utvecklings AB.

Expansiva Linköping

Nu vill Mogambo utvecklings AB prova att bygga den här typen av industriradhus i Linköping.

– Linköping är expansivt och vi tror att behovet finns.

Ansökan om att få detaljplanen ändrad lämnades in i mars. Nu har det första beslutet fattats, men i det står också att arbetet med att ändra detaljplanen kan inledas först hösten 2018. Att det tar tid beror på att det är många som vill bygga i Linköping just nu.

– Jag är positivt överraskad av engagemanget från Linköpings kommun, det är bättre än i många andra kommuner, säger Christer Pernvall.

Mogambo har lediga lokaler i Borås

I Borås har Mogambo färdigställt etapp ett av ”Företagspark 89” där alla lokaler är sålda. Tillgängliga lokaler finns i etapp två av ”Företagspark 89” i Brämhult samt i ”Företagspark 82” i Viared. Vid intresse kontakta Mogambo.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.