Ränteläget just nu

28 november 2023

Swedbank räknar med att det är slut med räntehöjningar från Riksbanken. Bolåneräntorna har toppat men nedgången dröjer tills Riksbanken sänker styrräntan i juni 2024. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.

Riksbanken valde vid sitt sammanträde i november att lämna styrräntan oförändrad på 4,00 procent.


- Vi hade räknat med att Riksbanken skulle höja styrräntan med 25 punkter, vilket gör att vi nu reviderar ned vår prognos. Riksbanken signalerar att det finns risk för ytterligare en höjning längre fram men vi bedömer att det inte blir aktuellt. Inflationen är tydligt på väg ned, arbetslösheten stiger och ekonomin har stagnerat. Vi räknar med att Fed och ECB inleder sänkningar under andra kvartalet 2024 och att Riksbanken följer efter och sänker räntan lagom till midsommar, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.


Sjunkande marknadsräntor

Marknadsräntorna i Sverige och omvärlden har sjunkit under november. Utvecklingen drivs främst av USA där lägre inflation och svagare utsikter för ekonomin bidragit till att förväntningarna om kommande räntesänkningar från Fed återigen har stigit.


- Vi reviderar ned våra prognoser på långräntor under 2024 men räknar dock med en viss rekyl uppåt i närtid efter den stora nedgången i november. Den stora ränteuppgången lär dock vara bakom oss, säger Andreas Wallström. 


Prognosen för bolåneräntorna revideras ned

De nedreviderade marknadsräntorna, tillsammans med att Riksbanken bedöms ha nått räntetoppen, medför att Swedbank reviderar ned våra prognoser för bolåneräntor. De bundna bolåneräntorna väntas ligga relativt stabilt i närtid för att senare under prognosperioden sjunka något.


- De rörliga bolåneräntorna väntas ha toppat på omkring 4,8 procent men börjar sjunka mer tydligt först från andra halvåret 2024 i samband med Riksbankens räntesänkningar, säger Andreas Wallström.Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.