Purple Flag till Kristianstad

23 november 2018

Den orangea staden Kristianstad kan lägga ännu en färg till sin palett och får nu även segla under lila flagg. Kristianstad har blivit en av de städer i världen som har fått certifieringen Purple Flag för sitt arbete med att göra stadskärnan tryggare och trevligare även på kvällstid.

Kristianstad 3.jpg
Bild: Kristianstads kommun

Vid en ceremoni i Stockholm fick kommunalrådet Pierre Månsson, ordföranden i Handelsföreningen Jan Jonsson, Handelsstaden Kristianstads verksamhetsutvecklare Eva Richter och kommunens projektledare Anders Magnusson nyligen ta emot certifikatet från organisationen Svenska Stadskärnor.

– Det här är ännu ett kvitto på att samarbete lönar sig. Vi behöver ett brett engagemang för att ytterligare stärka Kristianstads centrum och göra stadskärnan trygg och attraktiv under alla dygnets timmar, säger kommunalrådet Pierre Månsson.


Samarbete för trygghet

Purple Flag startade som en rörelse för att förbättra städer på Irland och i Storbritannien 2012. I Sverige har metoden fångats upp av organisationen Svenska stadskärnor och ett 20-tal svenska städer har hittills certifierats. Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

För att nå en Purple Flag-certifiering krävs ett samarbete på bred front med målet att skapa en tryggare och trevligare stad. Sedan Kristianstad fick utmärkelsen Årets stadskärna 2014 har utvecklingsarbetet fortsatt med särskilt fokus på hur centrum ska kunna locka till sig fler besökare även på kvällstid och kännas levande, tryggt och attraktivt också när mörkret har fallit.

I förlängningen handlar Purple-Flag-processen om att skapa grogrund för ökad tillväxt, mer sysselsättning och bättre lönsamhet för företag som etablerar sig i stadskärnan. Med en starkare kvällsekonomi får centrum bättre uthållighet och blir som helhet mer attraktivt för invånare och besökare.

Bredare perspektiv

– De flesta kommuner jobbar redan med dessa frågor, men det Purple Flag tillför är att förstärka relationerna och skapa nya gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan polis, nattvandrare och räddningstjänst och andra berörda. Förståelsen för varandras verksamhetsområden ökar, vilket underlättar samarbetet och ger ett bredare perspektiv på den egna staden, förklarar Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors Purple Flag Sweden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.