Plats för växande näringsliv

1 april 2020

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt den fördjupade översiktsplanen för södra Kirseberg och Östervärn som ska ge ett varierat utbud av bostäder och plats för ett växande näringsliv. Med ett miljöanpassat transportsystem, god markanvändning och såväl hållbar energiproduktion som konsumtion vidareutvecklas Malmö som en tät, grön och funktionsblandad stad.

Illustration: Džiugas Lukosevicius

Södra Kirseberg och Östervärn ska vara en motor i nordöstra Malmös utveckling med en attraktiv stadsmiljö och med ett utbud som gör vardagen enklare. Översiktsplanen tar fasta på områdets egna, starka identitet som bygger på boendemiljöer med välfungerande mötesplatser och en god sammanhållning.

Jag tror att det här kommer att bli ett toppenområde.

Upp till 4 000 arbetstillfällen

Den fördjupade översiktsplanen beräknas ge plats för 3 000-4 000 nya arbetstillfällen och 4 500-5 000 nya bostäder i en mestadels urban innerstadsmiljö med hög täthet, särskilt i de mest kollektivtrafiknära lägena. Planförslaget ger också utrymme för 1300 grundskoleplatser och 800 förskoleplatser, ett flertal grönområden samt en idrottsplan.

En mångfald av gröna inslag ska vara framträdande i stadsmiljön, nya former av urban odling ska främjas och nya stadsodlingar ska kunna etableras. En grannskapspark förläggs centralt i området och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ska göras möjligt. Här skapas en trygg och inkluderande stadsmiljö där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan bo och trivas i.

Bygga staden hel

– Med planerna för Kirseberg och Östervärn ser vi till att knyta ihop staden och bygga den hel. Samtidigt vill vi ta vara på allt det unika med Kirseberg och det som präglar stadsdelen. Jag vet att det finns ett stort engagemang hos de boende i frågan och är mån om att försöka tillgodose mångas intressen i den fortsatta utvecklingen av Malmö, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Planerna för Kirseberg och Östervärn har ett stort fokus på hållbarhet. Med smarta lösningar för transporter, energi och tät bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen kombinerar vi klimatsmart stadsutveckling med den socialt hållbara stadsutvecklingen som också är ett fokus i planen. Jag tror att det här kommer att bli ett toppenområde, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.