Plats för nya kontor och butiker

1 januari 2019

I detaljplanen framgår att 2 000 kvadratmeter reserveras för centrumändamål. ”För tidigt att säga exakt vilken typ av verksamhet som kan passa in”.

Telefonplan - webb.jpg
Foto: JLL

Fastighetsaktören Einar Mattsson har tagit över Telefonfabriken 7 från Vasakronan. Affären gick i lås innan jul och summan uppgår till 210 miljoner kronor. Platsen ska användas för bostadsutveckling och detaljplanen medger byggnation om totalt 14 000 kvadratmeter varav 12 000 kvadratmeter avser bostäder och 2 000 kvadratmeter avser centrumändamål. 

- Vi är inte alls klara på vilken typ av hyresgäster som kan passa in. Jag skulle tro, i först hand, att det kommer bli någon typ av service – men det är för tidigt att säga vilken typ av verksamhet, säger Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson.

Vasakronan har tagit fram detaljplanen och sedan sålt marken vidare till Einar Mattsson. Just nu håller det gamla huset på att rivas för att det sedan ska byggas nytt. Men det kommer inte att ske förrän årsskiftet 2019/20. Totalt blir det 150 bostadsrätter med lokaler för service eller kontor på bottenvåningen. 

- Det finns inga skisser att visa upp då vi är väldigt tidigt i processen. Vi kommer att starta projektering för att bygga. Det jag ser framför mig är en skalenlig bebyggelse med högkvalitativa bostäder och ett större utbud av stadsmässig service som mat och dryck nära bostäderna, säger Britta Blaxhult. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.