Plats för fler på Ringön

24 september 2019

På Ringön blir företagarna fler och fler och samarbetena mellan företagen ökar. Nyligen arrangerades Ö-Festen för fjärde året i rad, ett av sätten som medvetandegör Ringöns fördelar. Här finns fortfarande utrymme för fler och hyrorna är rimliga.

Ringön.jpg
Bild: Wikipedia

Företagen är och kommer fortsätta vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär och därför är ingen definitiv tidplan, enligt Göteborgs Stad. Men arbete pågår. Nyligen gick Ö-festen av stapeln, för fjärde året i rad.

Ö-festen på Ringön är en del av jubileumssatsningen Saltet på Ringön, som arbetar för att Ringön ska få utvecklas till en mix av småindustri och olika kreativa verksamheter. En plats som lever både på dagen och på kvällen och som fler får uppleva. Projektet Saltet på Ringön ägs av Business Region Göteborg som har en klar målbild av området;  Ringön ska utvecklats till en spännande mix av småindustri och olika kreativa verksamheter. En varm och energifylld plats som lever både på dagen och på kvällen.  Idén med Saltet föddes våren 2012. De som står bakom är Matilda Lindvall, Johan RedTop Larsson och Filip Nilsson, som på olika sätt har jobbat med kreativ verksamhet i Göteborg.

Ö-festen är ett samarbete mellan flera företag och verksamheter på Ringön, Ringöns Fastighetsägarförening, Park- och Naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Saltet på Ringön, Business Region Göteborg och Göteborgs 400-årsjubileum 2021. I ett idéarbete inför stadens jubileum framkom det att göteborgarna ville se mer öppna, tillåtande och kreativa miljöer i sin stad. Satsningen på Ringön har en tydlig koppling till den önskan. Arbetet följer en strategi som kan sammanfattas i tre punkter: bevara bebyggelsen, stötta de företag som finns på ön idag, och fylla på med nya kreativa verksamheter på lediga ytor.

Ett av syftena med Ö-festen är alltså att visa upp Ringön för intresserade företag och verksamheter. Att ännu fler ska hitta till Ringön och det finns fortfarande plats för fler. Sedan projektet Saltet på Ringön drogs igång har drygt 50 nya företag etablerat sig här och nya kommer hela tiden. 

- Men minst lika viktigt är att det gamla stannar och att det finns ny social struktur härute som gror, menar Matilda Lindvall, projektledare, på Business Regions webbsida.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.