Planerna för Culture Casbah går in i en ny fas

20 juni 2024

En byggnad med 16 våningar ska bli ett nytt landmärke på Rosengård, och kommer att innehålla både bostäder och service. På sitt möte på tisdagen bestämde stadsbyggnadsnämnden att skicka ut förslaget till ny detaljplan för fastigheten för att få återkoppling från Malmöbor och andra aktörer.

Bild: Kjellander Sjöberg
Bild: Kjellander Sjöberg

Planeringen för ett nytt, högt hus på Rosengård med namnet Culture Casbah har pågått under en längre tid. Nu finns ett förslag till en ny detaljplan som skulle möjliggöra ett 16 våningar högt hus på fastigheten Benett 2, där det tidigare låg en mataffär. Det planerade huset ska rymma en blandning av publika verksamheter på de två nedersta våningarna. Bland finns en ambition om att bottenvåningen ska ha ett konceptkök och -restaurang med arbetsnamnet Mötesplats Mat. Den andra våningen kan komma att innehålla kontor. På våningarna ovanför finns plats för nästan 60 bostäder.

Huset ska byggas med höga klimatambitioner och få en omsorgsfull gestaltning för att passa in på platsen och kännas inbjudande för de som bor, besöker eller jobbar i byggnaden.

– Den planerade byggnaden är en del av en större utveckling av Rosengård som vi bara är i inledningen av, som både kommer att tillföra nya kvaliteter och ta till vara på det som är värdefullt idag. Det här är det första nya bostadshuset i området på länge, och det känns bra och samtidigt självklart att det har höga klimatambitioner. Nu får Malmöborna chansen att lämna sina synpunkter på planerna, och det tar vi med oss i det fortsatta arbetet, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd för stadsbyggnad.

– Nu har vi kommit till punkten när Malmöborna ska återkoppla om det nya landmärket i Rosengård. Vi ser fram emot att ta del av alla inspel! Med satsningen ser vi till att stärka området, men också Östra Malmö som helhet som tillsammans med planerna för Amiralsstaden bidrar till att knyta ihop staden och bygga den hel, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Planerna för Culture Casbah på Rosengård går framåt med ett spännande förslag på en 16-våningsbyggnad som kombinerar både bostäder och service. Med sikte på att bli ett levande landmärke har stadsbyggnadsnämnden nu skickat ut förslaget på återkoppling där Malmöborna bjuds in att forma detta framtida centrum, säger Theodor Coppen (L), ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.