Planer på nytt kontorshus i Årstaberg

14 april 2020

Stockholms stad föreslår att ge NCC en direktmarkanvisning för utveckling av cirka 30 000 kvadratmeter kontor i Årstaberg, söder om Stockholm. Området är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden och en attraktiv trafiknod.

Foto: Pixabay

– Det finns en stor efterfrågan på fler moderna kontor i söderort, så förslaget om denna markanvisning fyller en viktig funktion i utbyggnaden av staden. Här vill vi utveckla fler kontorsarbetsplatser och annan service vid ett mycket intressant kommunikationsläge med pendeltåg, tvärbana, framtida tunnelbana och Essingeleden runt hörnet, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development.

I Årstaberg finns idag en pendeltågsstation med omkring 8 500 påstigande per dag, busstrafik samt en av Tvärbanans mest trafikerade hållplatser. Senare i år påbörjas, enligt regionens och stadens överenskommelse, också utbyggnaden av tunnelbanans röda linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö, där Årstaberg blir en av sex stationer.

Det finns fler intressanta planer för närområdet. Bland annat att med kollektivtrafik och nya vägförbindelser bättre knyta ihop de olika delarna av Årsta med främst Västberga och Midsommarkransen – en utvecklingsfråga där NCC har varit en drivande aktör och ett naturligt bollplank för Stockholms stad.

 Det närliggande Årstafältet utvecklas och kommer fram till 2032 att få cirka 6 000 nya bostäder. Det så kallade Årstastråket, mellan Årstafältet och Gullmarsplan, kommer att tillföra ytterligare ungefär 3 000 nya bostäder fram till 2029.

– Vi har jobbat med den här projektidén i flera år och ansökte om markanvisning i mars 2018. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft hoppas vi kunna påbörja projektet runt 2025–2026, vilket skulle möjliggöra inflyttning lagom till att den nya tunnelbanestationen öppnar, säger Andreas Lindelöf.

Markanvisningsavtalet är villkorat av beslut i Stockholm stads exploateringsnämnd. Exploateringsnämnden sammanträder 23 april.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.