Planbesked för Halmstad

20 december 2022

Positiva planbesked, ett steg närmare antagande av detaljplan för skola i Snöstorp, reservationsavtal för hyreslägenheter och industrilokaler samt beslut om granskning för ett nytt bostadsområde – det var några av ärendena som behandlades under kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i slutet av november.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade bland annat att godkänna reservationsavtal för en del av Breared 1:270 i Simlångsdalens industriområde och Getinge-Brogård 2:20 i Getinge industriområde. Avtalen innebär att två bolag under vissa villkor kommer kunna köpa fastigheterna från kommunen.


Avtalet som nu tecknas för fastigheten i Simlångsdalens industriområde ger Dina Kubik AB möjligheten att bygga industrihotell på marken som kommunen i dag äger. Bolaget driver sedan tidigare verksamhet i Fyllinge och ambitionen är att expandera verksamheten.

HA Fastigheter AB får möjlighet att expandera sin emballageverksamhet genom förvärv av fastigheten Getinge-Brogård 2:20. Bolaget driver sedan tidigare verksamhet i en av grannfastigheterna.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.