Påsfabriken blir Textiltorget

16 januari 2023

Arcona har fått i uppdrag av Fabege AB att utföra en om- och påbyggnad av fastigheten Kv. Påsen 1, i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Projektet är en totalentreprenad och påbörjas i januari 2023 och planeras vara färdigställt i december 2024. Efter ombyggnationen beräknas lokalerna omfatta ca 12 600 kvm (LOA). Arcona och Fabege har under fas ett påbörjat detaljprojektering och produktionsförberedelser och går nu in i fas två.

fabege.jpg
Bild: Fabege

Kv. Påsen 1 är en kontorsbyggnad som ursprungligen var en påsfabrik från 1955 belägen i ett område som växte fram i olika etapper under 1930-, 40- och 50-talet. Hammarby Sjöstad är idag en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad och ett etablerat kontors- och bostadsområde. Syftet med om- och påbyggnaden är att uppgradera fastigheten till moderna kontorslokaler för att möta önskemål och krav från morgondagens arbetsplatser. När projekt är färdigställt ska byggnaden certifieras enligt BREEAM Bespoke nivå Excellent.


- Vi på Arcona ser fram emot att, tillsammans med vår kund Fabege, genomföra om- och påbyggnaden av Kv. Påsen 1. Projektet har en hög profilering inom miljö och hållbarhet vilket känns extra roligt att få vara en del av. Vi är stolta och glada för förtroendet vi fått, säger Mimmie Sundin, affärschef på Arcona.

- Vi ser mycket fram emot att utveckla Kv. Påsen 1, under konceptnamnet Textiltorget, tillsammans med Arcona. Hammarby Sjöstad är en stadsdel med en levande karaktär och välkomnande atmosfär och vi är övertygade om att Arcona kommer bidra till att fastighetens nya skepnad blir en viktig del för såväl stadsbilden som innehållet på platsen, säger Stefan Windefalk, Chef Projekt Ombyggnad på Fabege.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.