Omvandlingen har börjat

17 september 2019

Den historiska industrimarken på 180 000 kvm ska, under minst 20 år framöver, utvecklas till en plats för både liv och arbete. Med bostäder på tak, tre nya broar, fem nya parker, ett torg, ett nytt vattenrum med kajpromenad och kontor i historiska byggnader. Här ska både gammalt och nytt bilda en ny stadsdel.

All stadsutveckling av området ligger hos Varvsstaden AB, ett stadsutvecklingsprojekt som ägs av Peab och Balder.

– Vi som arbetar operativt med utvecklingsarbetet har ett långsiktigt uppdrag att utveckla hela området, förklarar Elin Fasth, kommunikationsansvarig på Annehem och Varvsstaden AB. Det handlar om att ta fram byggrätter, detaljplaner, genomföra saneringar av mark och byggnader samt utveckla befintliga byggnader för nya ändamål. 

Hållbar pusselbit

I nära hundra år var Kockums Malmös viktigaste arbetsplats och tiotusentals människor tillbringade merparten av sina vakna liv här. Området har varit stängt för allmänheten i nästan ett helt sekel men nu är det alltså dags att göra plats för 2 500 bostäder och många nya arbetsplatser. 

Vi vill att Magasin 211 ska bli en del av helheten i den här blandade och spännande stadsdelen. 

– Varvsstaden blir den pusselbit som genom tre nya broar över vattnet kommer att knyta samman Dockan och Västra Hamnen med Malmö City, beskriver Elin Fasth. Vi hoppas kunna skapa en atmosfär där det gamla pratar med det nya och där företag hittar forum att utveckla både sig själva och tillsammans med andra företag. Vi vill med den här platsen skapa nya platser för Malmös invånare att mötas på. 

För närvarande är det två detaljplaner som har vunnit laga kraft och två som är under utveckling. Nio byggnader kommer helt eller delvis att bevaras och fylls med nytt innehåll och nya verksamheter.

– Vi från Varvsstadens sida arbetar både med stadsutvecklingen i hela området och specifikt med de kommersiella byggnaderna. Vi har ett gott samarbete med Peab Bostad, som utvecklar bostäderna, och tillsammans skapar vi en hållbar stadsdel.

Och miljövinsten blir stor redan från start eftersom ingen ny mark tas i anspråk. Massorna som saneras har sedan kunnat sorteras på plats där det som går att återanvända aldrig behöver lämna området med tunga transporter.

flera pågående arbeten

Just nu pågår arbete på de flesta håll i Varvsstaden, till största delen marksaneringsarbeten men även nybyggnationsprojekt och renoveringar av gamla byggnader. I sydvästra delen bygger Malmö Stad en skola/förskola och det första bostadshuset är i startgroparna. I andra änden, utmed Stora Varvsgatan, öppnar i november den första ombyggda byggnaden i det som en gång var Kockums första huvudkontor. Här öppnar ett long stay-hotell som kommer att drivas av Forenom. Strax bakom hotellet ligger Magasin 211 som nu ska byggas om till ett kontorshus där man får en uthyrningsbar yta på ca 3525 kvm.

– Här har de första hyresgästerna nu signerat kontrakt och snart sätts spaden i marken, konstaterar Elin Fasth. Vi vill att Magasin 211 ska bli en del av helheten i den här blandade och spännande stadsdelen. 

Kontorshus med atmosfär

Magasin 211 är byggt 1917 och det betyder att det finns en existerande historia att ta hänsyn till och huset har givna förutsättningar, jämfört med om man hade byggt ett nyproducerat kontorshus, menar Elin Fasth.

– Det är ett hus med en fantastisk arkitektur, som Wingårdhs Arkitekter nu har tolkat vidare i en framtida kontext. Våra hyresgäster, som kommer kunna flytta in i december 2020, har varit väldigt noga med att det är den ursprungliga atmosfären man vill åt. De har själva varit med och utvecklat huset och kommit med sin input vilket lett till att vi nu landat i ett fantastiskt koncept. De som arbetar i huset ska veta dess historia men också kunna blicka in i framtiden.

– Vi använde oss av byggnadens energi och lade till vår egen; så ett plus ett blev tre. En form av arkitektonisk aikido, berättar Joakim Lyth på Wingårdhs.

I bottenvåningen blir det en restaurang för både lunch- och kvällsservering. Och ett vackert orangeri kommer välkomna hyresgästerna i entrén. I renoveringen av byggnaden har Varvsstaden AB ett stort ansvar i att se till att den ursprungliga industriella atmosfären bibehålls utan att göra avkall på det som ett modernt kontor kräver i form av ventilation med mera. 

– Magasin 211 är en del av ett kvarter, kvarteret är en del av en stadsdel och stadsdelen är en del av staden. Alla delar behöver varandra för att fungera. Det är helheten som ger Magasin 211 goda förutsättningar för kreativitet, produktivitet och bra arbetsliv generellt, avslutar Elin Fasth.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.