Nytt start up-distrikt

15 juni 2022

Malmö är en tillväxtmotor i Nordens största arbetsmarknadsregion som bidrar till arbetstillfällen och sysselsättning. För att ytterligare stärka stadens position och locka investeringar, talanger och företagsetableringar är ambitionen att etablera ett startup-distrikt. Nyligen beslutade kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna.

start up webben.jpg
Bild: Malmö stad

I Malmö finns redan i dag flera innovations- och entreprenörsfrämjande aktörer som skulle utgöra grunden för start up-distriktet. I centrum står MINC som är en välkänd och väletablerad startup-inkubator på Universitetsholmen – en av landets främsta – med drygt 100 aktiva bolag knuta till sig. Den etableringen kan tillsammans med andra skapa en miljö för tillväxt och innovation och för nya lösningar, teknologier och tjänster som bidrar till affärs- och samhällsutveckling i Malmö och regionen.

Vi ser att fler och fler företag väljer att etablera sig här, men ser också möjligheter för fler entreprenörer att upptäcka fördelarna med att verka i regionen.

Malmö är en stad med gott rykte när det kommer till start ups och företagsetableringar. Staden ligger bra till i den årliga ranking som görs, Global Startup Ecosystem Index. Förra året ökade Malmö med 106 placeringar till plats 137 och staden förväntas klättra ännu högre i år.

I samband med att förutsättningarna för ett startup-distrikt utreds ska det också tittas närmare på en långsiktig lösning för MINC:s lokaler som i dag inte fullt ut motsvarar de behov som verksamheten har.


– Fler arbetstillfällen, ökad sysselsättning och egen försörjning är centrala för Malmös fortsatta utveckling och attraktivitet. Vi ser att fler och fler företag väljer att etablera sig här, men ser också möjligheter för fler entreprenörer att upptäcka fördelarna med att verka i regionen. Ett startup-distrikt med en samlande kraft kan bidra till det, och i längden till att skapa ännu fler jobb, välfärd och framtida företag i Malmö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– I Malmö satsar vi intensivt på att främja innovationer och entreprenörskap. Ett startup-distrikt kan ytterligare stärka Malmö som en av landets viktigaste orter för innovationer inom inte minst gröna näringar. Att bilda ett startup-distrikt är därför ännu ett viktigt steg mot att göra staden mer attraktiv för etableringar av framtidens företag, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.