Nytt logistiknav i Göteborg

8 juli 2021

Castellum har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs Hamn om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett av Nordens ledande logistiknav. Samarbetet ska drivas i ett partnerbolag där Castellum och hamnen äger lika delar. Castellum investerar cirka 1 mdkr i affären.

halvorsäng.jpg
Visionsbild: Castellum

-Detta är ett samarbete som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen. Vi är stolta över förtroendet från hamnen och hoppas nu på positivt beslut i kommunfullmäktige, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik.

Castellum valdes som hamnens partner i en urvalsprocess där både ekonomi och hållbarhet varit viktiga faktorer. Syftet med partnerbolaget är att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut lokalerna. Ett letter of intent har signerats av parterna.


Halvorsäng ligger direkt norr om Skarvikshamnen i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods som lossats av Göteborgs Hamn, för vidare transport över Skandinavien med lastbil eller tåg. Området uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 155 000 kvm BTA. Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, med beräknad projektstart under 2021. Castellums initiala investering för 50% av markvärdet beräknas uppgå till cirka 400-450 Mkr. Därtill beräknar Castellum en investering om ytterligare cirka 550 Mkr.

Kommunstyrelsen i Göteborg godkände hamnens hemställan i förra veckan, och ärendet ska närmast behandlas i fullmäktige i september.

-Det är fortfarande tidigt i processen men vår absoluta intention är att medverka till en framgångsrik utveckling. Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik, säger Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.