Nytt kvarter växer fram

9 februari 2021

Kvarteren runt Persborgs station ska stärkas och utvecklas genom nya bostäder, verksamheter och mötesplatser. På dagens sammanträde gav stadsbyggnadsnämnden uppdraget att påbörja detaljplanearbetet för området.

Mandaworks.jpg
ILlustration: Mandaworks

När Malmöpendeln invigdes för två år sedan blev Station Persborg ett av stoppen och nu pågår ett utvecklingsarbete för att göra platsen till en mer tillgänglig nod. I området planeras det för 220 bostäder fördelade på fem kvarter, lokaler för service och handel i anslutning till stationen, parkeringshus samt en förskola för 80 barn. Det planeras också för en ny gång- och cykeltunnel under Kontinentalbanan. Utmed spåren kan det även bli aktuellt att anlägga odlingslotter.

Med fler bostäder och verksamheter i anslutning till stationen blir det här ett nav för kommunikation och rörelse

Planerna för Persborg är en del av Malmö stads arbete med Amiralsstaden som handlar om att bygga ihop staden. Satsningarna ska bidra till ökad trygghet, hälsa och välbefinnande samtidigt som det skapas nya, attraktiva livsmiljöer som överbygger fysiska och mentala barriärer. Även utvecklingsprojektet Mallbo ingår i planerna, som syftar till att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till lägre hyror.

– Med fler bostäder och verksamheter i anslutning till stationen blir det här ett nav för kommunikation och rörelse, men också en tryggare och mer attraktiv plats att befinna sig på, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Platsen är verkligen optimal för den här stadsutvecklingen. Närheten till stationen skapar fördelar både för de boende som enkelt kan resa till jobb eller fritidsaktiviteter, och för de företag som finns i närheten när personal har lätt att komma till jobbet, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.