Nytt kvarter i Östersund

25 september 2018

Diös och Östersunds kommun har tidigare tecknat en avsiktsförklaring gällande exploatering kring Gustav III:s torg. Slutgiltig placering av byggrätter och övrig utformning av fastigheterna bestäms i kommande detaljplan.

Bild: Diös Fastigheter

Nyligen beslutade Kommunstyrelsen att planläggning för kvarteret får påbörjas. 

Syftet med att utveckla Gustav III:s Torg är att skapa ett levande kvarter som innefattar kultur, bostäder, kontor och hotell. Målet är att öka attraktionskraften för centrala Östersund.


- Nu kan vi, tillsammans med Östersunds kommun, påbörja planprocessen för Gustav III:s Torg där vi enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal fokuserar på de kommersiella fastigheterna. Vi ser fram emot att få vara med och skapa ett helt nytt kvarter med attraktiva platser mitt i centrum, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

- Jag är glad att vi nu tagit nästa steg i den här viktiga delen av vår stadsutveckling och ser fram emot fortsättningen i arbetet tillsammans med Diös, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Artikelämnen:

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör