Nytt kvarter i Östersund

25 september 2018

Diös och Östersunds kommun har tidigare tecknat en avsiktsförklaring gällande exploatering kring Gustav III:s torg. Slutgiltig placering av byggrätter och övrig utformning av fastigheterna bestäms i kommande detaljplan.

Bild: Diös Fastigheter

Nyligen beslutade Kommunstyrelsen att planläggning för kvarteret får påbörjas. Krook & Tjäder och Kjellander Sjöberg har tagit fram förslag som ligger till underlag för fortsatt process.

- Detta är ett fantastiskt spännande och viktigt projekt för Östersund, säger Pontus Orrbacke arkitekt på Krook & Tjäder. Givetvis finns det frågor kvar, men planbeskedet indikerar att det finns en gemensam vilja att utreda dessa och skapa nya stadsrum. Platsen är central och har en stor potential att bidraga till en positiv innerstadsutveckling.

Syftet med att utveckla Gustav III:s Torg är att skapa ett levande kvarter som innefattar kultur, bostäder, kontor och hotell. Målet är att öka attraktionskraften för centrala Östersund.- Nu kan vi, tillsammans med Östersunds kommun, påbörja planprocessen för Gustav III:s Torg där vi enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal fokuserar på de kommersiella fastigheterna. Vi ser fram emot att få vara med och skapa ett helt nytt kvarter med attraktiva platser mitt i centrum, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

- Jag är glad att vi nu tagit nästa steg i den här viktiga delen av vår stadsutveckling och ser fram emot fortsättningen i arbetet tillsammans med Diös, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.