Nytt handelsområde till Karlshamn

16 februari 2022

Skåneporten och Lomma Tegelfabrik inleder samarbete i syfte att utveckla det nya handelsområde som växer fram i Karlshamn.

Andreas Meyer och Björn Lanner, Skåneporten Fastigheter, tillsammans med Johan Tegner, Lomma Tegelfabrik.
Andreas Meyer och Björn Lanner, Skåneporten Fastigheter, tillsammans med Johan Tegner, Lomma Tegelfabrik.

I början av 2020 tecknade Skåneporten Fastigheter och Karlshamns kommun avtal om förvärv och utveckling av ett stort markområde om totalt cirka 36 hektar utmed E22:an i Karlshamn. Duverydsområdet, som det kallas idag, utvecklas till ett område för sällanköpshandel och annan service.

– Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn, sa Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande i samband med avtalsskrivningen.

Karlshamns nya handelsområde utvecklas för så kallad big box-handel, verksamheter med behov av stora sammanhängande handelsytor. Intresset för etablering är stort och projektet går nu in i ett mer intensivt skede. Samarbetet mellan Skåneporten och Lomma Tegelfabrik innebär att utvecklingen av handelsområdet förstärks med ökade resurser.

– Vi ser att det skapas tillväxt i Karlshamn. Det är dessutom en marknad med hög potential vilket gör det attraktivt för oss att investera i kommunen, säger Johan Tegner, fastighetschef på Lomma Tegelfabrik.

– Vi gläds över det stora positiva gensvar som vi fått från det lokala näringslivet för att etablera verksamhet inom Destination Duveryd. Det goda samarbetet med politiker och tjänstemän i Karlshamn skapar goda förutsättningar för fler etableringar, säger Andreas Meyer, VD på Skåneporten Fastigheter.

Lomma Tegelfabrik etablerades 1887 och förvaltar idag ett blandat bestånd med kommersiella fastigheter och bostäder i södra Sverige. Bolaget och dess verksamhet har ägts och drivits av samma familj i tre generationer.

– Lomma Tegelfabrik är en mycket duktig och långsiktig aktör som vi har goda relationer med sedan tidigare. De är en värdefull partner i den fortsatta utvecklingen av Destination Duveryd, säger Björn Lanner, projektledare på Skåneporten Fastigheter.

– Genom att tänka långsiktigt kan vi satsa på hög kvalitet. Vi ser positivt på den utveckling som sker i Karlshamn och ser fram emot samarbetet med Skåneporten, avlutar Johan Tegner.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.