Nya ytor i Lund

29 maj 2018

Lund planerar inom de kommande åren tillskott av nya bostäder samt byggandet av en helt ny centralstation. Det är bl a Jernhusen som ska utveckla stationsområdet. I Spoletorp, som idag används som parkeringsplats, ska de utveckla en blandad stadsbebyggelse med butiker, arbetsplatser och lägenheter. Sweco har tagit fram en vision i linje med stadens översiktsplan.

Lund.jpg
Jernhusen ska utveckla stationsområdet i Lund. Bild: Elding Oscarson/C.F. Møller

För att uppfylla målsättningen om ökat hållbart resande samt möjliggöra central mark för bostäder har Sweco tagit fram en vision, Staden på spåren, som innebär en möjlig helhetslösning för infrastruktur och stadsbyggnad.

– Tågsträckan mellan Malmö och Lund är med sina drygt 460 tåg per dygn en av Sveriges mest trafikerade järnvägar. Swecos vision består av en ny station under jord samt en ombyggnad där järnvägsspåren i centrum förläggs i underjordiska tunnlar Därigenom försvinner barriären som idag klyver staden och spårområdet kan bebyggas med en stadsstruktur som knyter samman staden, säger Johanna Appelberg, Sweco, ansvarig för arbetsgruppen som tagit fram visionen.

Swecos vision visar att 20 hektar markyta kan frigöras mitt i stadskärnan, vilket är i linje med Lunds översiktsplan vars ambition är att bygga en tät, sammanhållen och modern stadsstruktur. Spårområdets yta motsvarar cirka 40 fotbollsplaner och möjliggör bostäder för omkring 2 500 boende samt kontor, service och handel.

– Om nationella och regionala mål för ökad kollektivtrafik ska mötas mellan Malmö och Lund behöver antalet tåg per dygn mångdubblas. Det planerade stationsbygget i Lund är ett utmärkt initiativ, men det löser tyvärr inte flaskhalsproblematiken med den befintliga tvåspårslösningen söder om Lund C, vilket vi vill belysa med vår helhetslösning. Vi vill sätta stadens och järnvägens hållbara utveckling i ett nytt ljus som förhoppningsvis väcker fortsatt dialog kring utmaningar och möjligheter för Lund, säger Johanna Appelberg.

Swecos vision är framtagen i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.