Nya ytor i Göteborg

30 november 2018

En detaljplan som möjliggör för 150 000 kvm vård, utbildning, labb-och kontorslokaler samt ytor för till exempel butiker och matställen vid Per Dubbsgatan i Göteborg ska ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret har även beslutat att en detaljplan för Göteborgs universitet vid Renströmsparken, innehållande cirka 40 000 kvm ny yta för utbildning, centrum, bostäder, uppgång för Västlänken samt park, torg och gata, ska ut på samråd.

Visionsbild över Göteborgs universitets planerade byggnad, vy från Götaplatsen. Bild Tham & Videgård.jpg

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har presenterat ärendet kring beslut om samråd för detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Detaljplanen är ett viktigt steg i arbetet med att skapa ett unikt innovationscenter, Sahlgrenska Life. Detta kan bli en regional motor för forskning och utveckling när regionen, universitetet och näringslivet kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.


Detaljplanen möjliggör för 150 000 kvm vård, utbildning, labb-och kontorslokaler samt ytor för till exempel butiker och matställen mot gatan. Planen innebär också en breddning av Per Dubbsgatan för ökad kapacitet för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare.

Tisdag 27 november blev det ja till tjänsteutlåtandet kring Per Dubbs att gå ut på samråd. Samrådstiden är 12 december till 29 januari och då har man möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nästa steg är granskning innan planen godkänns/antas.

PLANER ÄVEN FÖR RENSTRÖMSPARKEN

Nyligen beslutade stadsbyggnadskontoret också om samråd för detaljplan för Göteborgs universitet vid Renströmsparken. Planen innehåller cirka 40 000 kvm ny yta för utbildning, centrum, bostäder, uppgång för Västlänken samt park, torg och gata. Med en samlad konstnärlig fakultet, en uppgång för Västlänken och nya kopplingar genom området finns det möjlighet att förstärka cityuniversitetet som kreativ mötesplats och Göteborg som universitetsstad.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.