Nya ytor för handel i Veddesta

29 maj 2018

I maj förra året beslutade kommunstyrelsen i Järfälla att tillsammans med Serneke etablera en ny stadsdel i Veddesta. Förutom bostäder, skola, hotell och idrottsanläggningar planeras för 45 000 kvm kommersiella ytor. – Idag består Veddesta av enkel bebyggelse, i framtiden blir det en helt ny stadsdel innehållande det mesta, säger Mats Grönlund, Projektchef, Serneke.

Det markanvisningsavtal som Järfälla kommunstyrelse beslutat om ger Serneke ensamrätt att under tre år förhandla med kommunen om överlåtelse och exploatering av området.

– Tillsammans med kommunen ska vi gemensamt ta fram en detaljplan på upp till 150 000 kvm, säger Mats Grönlund, projektchef, Serneke.

I markanvisningsavtalet anges att parterna ska verka för att projektområdet planläggs för ny bebyggelse med bland annat bostäder, idrott, kontor, hotell, skola, handel och kultur.

– Inom ramen för idrottsverksamhet planerar vi, förutom idrottshall för verksamheter som t ex innebandy och handboll samt andra aktivitetsytor som gym, klättervägg etc, också att skapa Östra Svealands första inomhusskidanläggning.

Behovet av handel ökar

Med ökad befolkning i en ny stadsdel ställs också nya och högra krav på handel och köpcentrum.

I det nya område Serneke nu planerar i Veddesta planeras för 45 000 kvm kommersiella ytor.

På frågan om handel saknas i Veddesta idag svarar Mats Grönlund:

– Inte sällanköpshandel, det finns på nära håll i Barkarby idag. Däremot kan jag se att dagligvaruhandel saknas. Och restauranger. Jag tror på olika typer av restauranger. Alla behöver ju äta. Det är inte omöjligt att vi skapar någon restaurang som är likt en sportsbar. Det skulle passa in i vårt koncept.

Mats Grönlund berättar också att de tittar på möjligheterna att bygga hotell.

– Det skulle möjliggöra för oss att kunna erbjuda aktivitetshelger för t ex familjer.

Än så länge är Serneke i ett tidigt stadie av sin planering för den nya stadsdelen.

– Vi är i ett tidigt skisstadie och har inte fyllt innehållet ännu. Men det blir något riktigt vasst, så mycket vet vi.

En stor fördel med Veddesta som etableringsort är kommunikationsläget som Mats Grönlund beskriver som otroligt bra.

– Idag finns pendeltåg till Barkarby station. Det kommer också finnasen busstation med både lokala och regionala linjer. Tunnelbanans blå linje kommer framöver förlängas och få sin slutstation hos oss. Vi har ju också förbifart Stockholm med E4 och kommande motorvägstunnel som ska ersätta Essingeleden.

Detaljplanen vinner laga kraft i juli 2019. Därefter planeras för första spadtaget.

– I den bästa av världar sätter vi spaden i marken i augusti 2019. Därefter väntas ca två års byggtid. På grund av tunnelbanans kommande förlängning kommer vissa delar inte kunna påbörjas innan den är klar. Läs hela artikeln med Mats Grönlund, Projektchef Serneke, i Magasinet Lokalguiden med utgivning v 24.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.