Nya steg för Forsåker

15 juni 2018

MölnDala Fastighets AB har nu tagit fram en utredning som föreslår en satsning på att utveckla de historiska industribyggnaderna utmed forsen till ett besöksmål. Med ett nytt innehåll i bruksbyggnaderna har Mölndal chans att bygga en destination som blir unik i Västsverige. Med restauranger, skapande verksamheter och unika miljöer kommer platsen få nytt liv.

Forsåker.jpg
Forsåker kommer att blanda unika, historiska industribyggnader med moderna hus.

Med 6 000 nya invånare och 4 000 arbetsplatser utgör Forsåker det största stadsutvecklingsprojektet i Mölndals historia. Det gamla Papyrusområdet ska förvandlas från pappersbruk till modern stadsdel. Forsåker har flera unikiteter, inte minst arvet från bruket med över 300 års historia. Detta är något som det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB vill ta vara på. De gamla industribyggnaderna ska bevaras och rustas upp för att kompletteras med nya byggnader med modern arkitektur. Genom hela Forsåker rinner även forsen som ska lyftas fram med förhoppningen att den ska kunna försörja hela området med grön hushållsel.

MölnDala Fastighets AB har tagit fram en utredning som föreslår en satsning på att utveckla de historiska industribyggnaderna utmed forsen till ett besöksmål. Med ett nytt innehåll i bruksbyggnaderna har Mölndal chans att bygga en destination som blir unik i Västsverige. Med restauranger, skapande verksamheter och unika miljöer kommer platsen få nytt liv. Forsåker har med sitt läge och starka mix av verksamheter potential att bli en ny nod för upplevelser, möten och företagande med en tydlig kreativ profil som knyter an till platsens rika historia.

Jag tror att det här kommer bli en grymt skön plats att bo, arbeta och vistas på.


– Jag tror att det här kommer bli en grymt skön plats att bo, arbeta och vistas på, menar Annelie Bjerkne Gerdin, projektutvecklare på MölnDala Fastighets AB, i en kommentar på deras webbsida. Tänk dig bara att gå in i Industrikärnan mellan de stora historiska byggnaderna och mötas av ny modern skaparanda och kreativ atmosfär. Den kontrasten och det livet längtar jag till!

En arbetsgrupp för gestaltningsfrågor har under våren jobbat med utformningen av torg, parker, gator och bl a förstärkt utformningen och grönskan i Kvarnbygatan, som är huvudstråket in i Forsåker från Resecentrum/Mölndals bro och som knyter ihop Forsåker med Kvarnbyn. Gatan kommer få en helt ny utformning eftersom den ska flyttas till sin ursprungliga dragning utmed Villa Krondal.

Just nu arbetas det ihop med byggaktörerna i konsortiet, Mölndals Stad och ett flertal konsulter för att fördjupa det så kallade Kvalitetsprogrammet. Det handlar om att jobba vidare med gestaltningsprinciper för bostadskvarteren, ritningar/systemhandlingar för allmänna platser och ett spännande samarbete kring hur man vill jobba med konst i Forsåker.

Och fortfarande kan man påverka hur Forsåker kan komma att se ut. Nästa steg är granskningsskedet med detaljplanen och när alla handlingar  än en gång ställs ut för allmänheten. Fortfarande handlar det mycket om de stora strukturerna för området och man har många frågor framför sig vad gäller utformning och innehåll. Under nästa år, vill aktörerna öppna upp för dialog kring mer specifika projekt, om utformningen av parker och lekplatser. Håll utkik på forsåker.se.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.