Nya lösningar för framtiden

22 oktober 2020

Re:invent & Re:make Hackathon initierades för att hitta smarta och innovativa lösningar på en av dagens största utmaningar – smart resurshushållning. De två vinnande idéerna i tävlingen är en återbruksmärkning för möbler samt en heltäckande tjänst för att hyra kontorsinredningar.

tävling.jpg
Re:invent & Re:make Hackathon initierades för att hitta smarta och innovativa lösningar på en av dagens största utmaningar – smart resurshushållning.

Hackathonen, ett initiativ av bland annat LINK arkitektur, lockade ett 70-tal innovatörer från olika branscher.

- Utifrån ett hållbarhetsperspektiv behöver vi bli smartare på resurshushållning och slänga mindre inredning. För att klara det, måste alla aktörer i inredningsbranschen samverka. Inredningsprodukter måste utvecklas för att möjliggöra ett framtida återbruk och vi behöver nya affärsmodeller som stödjer ett cirkulärt kretslopp, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur och projektledare för Re:invent & Re:make.

 Inredningsprodukter måste utvecklas för att möjliggöra ett framtida återbruk och vi behöver nya affärsmodeller som stödjer ett cirkulärt kretslopp.

Re:invent & Re:make har finansierats med forskningsbidrag från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Deltagarna ställdes inför utmaningen att utifrån sex verkliga problem, presenterade av aktörer inom branschen, skapa nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en cirkulär ekonomi. Utgångspunkten låg i inredning för offentliga miljöer och kontorsmiljöer, där största spillet av produkter sker idag. Efter två dagars intensivt arbete presenterade teamen sina idéer för en jury. 

Återbruksmärkning 

I Malmö gick det vinnande bidraget under namnet Re-Markable. Idén knyter an till konstvärldens proveniens. Re-Markable är en märkningstjänst för möbelföretag och ska bidra till en mer positiv syn på återbrukade möbler, dels genom att ta fasta på och lyfta fram möbelns historia och dels genom att marknadsföra möbelföretagets satsningar på cirkulära affärsmodeller. Juryns motivering löd: 

Den vinnande idén Re-Markable synliggör återbruk och engagerar producenten att ta ansvar för produkter under hela livscykeln. Idén bygger på transparens och nyttjar produkternas historia för att öka dess värde och attraktivitet. Re-Markable består av en fysisk märkning och en digital kod som gör lösningen extra intressant både för producenten, marknaden samt slutanvändaren. Modellen är flexibel, utvecklingsbar och kan skalas upp och fungera som en lösning inom andra branscher och områden.

- Det har varit väldigt roligt och lärorikt att vara med på hackathonet och att vi vann känns förstås helt fantastiskt. Det ska bli kul att ta detta vidare nu och vi ser en stor potential i att knyta an vår idé till andra företag, institutioner och organisationer som strävar mot samma mål och som vi kan bygga vidare på, säger Anna Gudmunsdottir, som var del av det vinnande Malmö-teamet.

HYRTJÄNST

I Stockholm vann bidraget Furniture as a Service – en komplett uthyrningstjänst för offentlig inredning. Idén bygger på att företag, istället för att köpa kontorsinredning, hyr densamma och sedan lämnar tillbaka den. Möblerna kan sedan renoveras eller byggas om för att kunna hyras ut igen. Tjänsten skapar därmed ett cirkulärt system som går att följa via en digital märkning. Juryns motivering löd: 

Furniture as a Service erbjuder en helhetslösning där inredningen hyrs ut som en tjänst där skötseln av produkten ingår. Tjänsten bygger på samarbete mellan flera aktörer inom inredningsbranschen som tillsammans säkerställer produkternas långsiktiga kvalitet och återbruk. Märkningen av produkter möjliggör att producenter kan ta långsiktigt ansvar för sina produkter och erbjuda reparation och eventuell upcycling/återvinning i slutet av produkternas livscykel.

– Det har varit väldigt roligt men också nervöst och stundtals väldigt krävande. Vi kom inte hit för att vinna utan för att lära oss och utmanas, säger Therese Lundborg och Stina Edlund som vann i Stockholm.

De vinnande teamen tilldelas ett bidrag på 25 000 kronor för att vidareutveckla sina idéer och ta fram en affärs- och marknadsplan. Därefter kommer juryn att göra ännu en bedömning av innovationshöjd, marknadsattraktivitet, genomförbarhet och skalbarhet, för att kunna tilldela teamen ytterligare 25 000 kr i utvecklingsbidrag.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.