Nya krav på kontoret

6 september 2022

Efter pandemin behöver arbetsgivare skapa ändamålsenliga och attraktiva kontor som möter medarbetarnas behov. Om inga kontorsförbättringar sker överväger 36 % att byta arbetsgivare. Siffran är hela 47 % i gruppen 18 till 30 år. Tre av fem företag planerar just nu strukturella anpassningar för att möta nya krav. Det visar en ny undersökning som Coor låtit göra bland  1 300 beslutsfattare och medarbetare i Norden.

coor_webben.jpg
Bild: Coor

– Tydligt är att vi återvänder till kontoret med helt nya önskemål, krav och behov, kommenterar AnnaCarin Grandin, koncernchef på Coor, undersökningen. En av tre medarbetare är beredda att byta arbetsgivare om inte kontorsarbetet anpassas till deras önskemål.

– Vi ser stora skillnader mellan den modell olika bolag har valt för hybridarbete, men också att ingen modell enskilt verkar mer framgångsrik än någon annan. Det finns med andra ord inga tydliga tecken på rätt eller fel, utan det är bolagets och medarbetarnas unika behov som behöver stå i centrum, berättar Oscar Stjernborg, arbetsplatsstrateg på Coor.

 Fler företag måste börja se arbetsplatsernas stora betydelse för att attrahera och behålla talanger.

Medarbetarens behov av att själv få välja var arbetet utförs är dock påtaglig, särskilt bland yngre. Det är dock relativt få bolag som erbjuder full flexibilitet idag och vi ser att många behöver en mer flexibel inriktning för att kunna behålla sina medarbetare.

 – Det är med andra ord mycket som står på spel, säger Anna Carin Grandin. Fler företag måste börja se arbetsplatsernas stora betydelse för att attrahera och behålla talanger.


Många bolag ser också över sin modell för hybridarbete just nu och förbereder ett skifte i hur kontorets ytor används. Servicetjänsterna på arbetsplatserna är en viktig del av lösningen.

 – Erbjud riktigt bra service! Det fysiska kontorets attraktivitet måste helt enkelt övertrumfa hemmets bekvämlighet. De anställda ska välja att komma till arbetsplatsen – inte för att de måste, utan för att de vill, avslutar AnnaCarin Grandin.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen utfördes av United Minds under april och maj 2022. Över 1 300 beslutsfattare och medarbetare i större bolag i Sverige, Norge, Finland och Danmark tillfrågades om sin syn på gårdagens, morgondagens och framtidens arbetsplatser. 

Ta del insikter från av rapporten och andra företags förändringsresor mot framtidens arbetsplats här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.