Nya kontor vid Lund C

25 maj 2020

Wihlborgs planerar nu för fortsatt utveckling vid Lunds centralstation. Efter de lyckade projekten i Posthornet 1 och Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) påbörjas nu utvecklingen av Raffinaderiet 3.

Lund.jpg
Bilder: Wihlborgs

Raffinaderiet 3 ligger mellan Posthornet 1 och Raffinaderiet 5, på västra sidan av Lunds centralstation. Här finns en äldre fastighet om 4 900 kvm som idag inrymmer blandade verksamheter. Med start i början av 2021, när befintliga hyresgäster flyttat ut, kommer Wihlborgs att rusta upp fastigheten till toppmoderna kontor. Dessutom kommer en ny huskropp med 900 kvm kontor att tillföras och länkas samman med den befintliga fastigheten. När projektet är färdigställt kommer fastigheten att omfatta 5 800 kvm moderna och miljöcertifierade kontorsytor.

Vi befinner oss förstås i ett mycket speciellt läge just nu, men vi är övertygade om att det även framåt kommer att finnas efterfrågan på centrala kontorslokaler på stationsnära läge.

- Vi har idag inga lediga kontorslokaler i centrala Lund. Nu förbereder vi för varsam utveckling av en historisk fastighet med fina arkitektoniska och kulturella värden där vi kan skapa nya, attraktiva kontorslokaler i direkt anslutning till Lunds centralstation, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Fler möjligheter

Wihlborgs senaste kontorsprojekt i Lund är Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) som omfattar 1 900 kvm och färdigställdes 2019 med hyresgäster som LKP, Safeture och Tyréns. Posthornet 1 omfattar 11 000 kvm och färdigställdes 2018 med Folktandvården Skåne som största hyresgäst på 4 900 kvm. Samtliga kontorsytor i både Raffinaderiet 5 och Posthornet 1 är uthyrda.

Även i kvarteret Posthornet har Wihlborgs utvecklingsmöjligheter. En ny detaljplan medger nybyggnation av ytterligare 10 000 kvm kontor.

- Första steget är utvecklingen av Raffinaderiet 3, men vi förbereder också för nästa etapp av Posthornet för att vara redo när marknadsförutsättningarna är rätt. Vi befinner oss förstås i ett mycket speciellt läge just nu, men vi är övertygade om att det även framåt kommer att finnas efterfrågan på centrala kontorslokaler på stationsnära läge, säger Ulrika Hallengren.

Läs mer om projektet här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.