Nya kontor växer fram i Södra Hagalund

8 oktober 2019

I anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund växer kontor, nya bostäder och mötesplatser fram. Nu går detaljplanen ut på samråd efter beslut i byggnadsnämnden.

Södra Hagalund - puff.jpg
Bild: BSK ARkitekter

Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund korsas Solnavägen med den gula linjen, och här planeras för ny stadsbebyggelse med bostäder och arbetsplatser runt ett torg med direkt anslutning till tunnelbanan.

– De nya stadskvarteren får en central placering där Solnavägen möter den nya tunnelbanelinjen, i ett mycket attraktivt läge för såväl boende som pendlare. Den nya bebyggelsen och stadsmiljön i anslutning till utbyggd kollektivtrafik är ett lysande exempel på hållbar stadsutveckling, samtidigt som projektet också bidrar till stadens medfinansiering av tunnelbanestationen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad, i ett pressmeddelande. 

Söder om biljetthallen föreslås ett tolv våningar högt kontorshus, byggt i terrasser för ljusinsläpp på torget samtidigt som dagvatten leds ned till renande växtbäddar. Byggnaden kommer att inrymma Veidekkes nya huvudkontor samt andra kontor och kommersiella lokaler. Här föreslås också verksamheter som till exempel restauranger, konferens och gym.

Byggnadsnämnden beslutade den 18 september att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen.


Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.