Nya kontor i nytt kvarter

20 november 2019

Mitt i centrala Malmö påbörjas produktionen av ett helt nytt kvarter – Kv. Triton – där bland annat en kontorsbyggnad kommer ta form. Med sina fyra våningar mot Neptunigatan i söder och åtta våningar mot bassängkanten och Varvsstaden i norr, får kvarteret ett unikt, trappstensliknande hus.

Kontorsbyggnaden, sedd ovanifrån. Entréplanet kommer inrymma olika publika lokaler medan plan två utgör ett nav för konferenser och möten. Övriga våningsplan – tre till åtta – består av kontorslokaler för hyresgäster. Bild: Wingårdhs

Byggherre är Lantmännen Fastigheter och för arkitekturen svarar Wingårdhs som förstärkt kontorsbyggnadens unika karaktär med ett grönglaserat tegel. Wingårdhs står även bakom kvarterets bostadsdel – en vacker, röd tegelbyggnad – med bostäder, äldre- och trygghetsboende. För att kunna erbjuda boende och företag goda parkeringsmöjligheter i det förtätade området, byggs ett parkeringsgarage under hela kvarteret.

Taken, som tidigare varit en tämligen outnyttjad resurs, får i Tritonkvarteret en betydande grön roll.

- Kontorsbyggnaden ska miljöcertifieras enligt Green Building, en certifiering som kräver att byggnaderna i fråga använder 25 % mindre energi än nybyggnadskraven i BBR, säger Björn Gunnarsson,  VD på CMB Projekt AB, och tillägger.

- Taken, som tidigare varit en tämligen outnyttjad resurs, får i Tritonkvarteret en betydande grön roll. Bland annat utnyttjas de för att skapa klimatiserade paviljonger och grönskande terrasser och på bostadsdelens tak kommer ett växthus etableras. Från jord till bord, med andra ord. Att få arbeta tillsammans med Lantmännen och Wingårdhs i ett så här omfattande och prestigefullt byggprojekt är fantastiskt spännande och givande för oss. I vårt generalkonsultuppdrag ingår, utöver ansvaret för projektledning, även kontrollansvarig PBL, byggledning och hyresgästanpassning. Förtroenden vi fått av beställaren, Lantmännen, och som vi kommer genomföra i nära samarbete med byggentreprenören. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.