Nya affärsmöjligheter i framtidens kontor

19 december 2017

NCC Property Development är en av aktörerna i omvandlingen av Masthuggskajen, ett av Göteborgs stora utvecklingsprojekt. Här planerar man för moderna kontor att må bra i, som främjar både hållbarhet och affärsmöjligheter. Allt enligt konceptet Future Office by NCC. Tre kontorshus ska tillföra området en diversifiering av lokaler och flera nya koncept ska främja olika typer av verksamheter.

Masthuggskajen, som ingår i visionen om Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt, blir en plats som kommer att knyta ihop de båda älvstränderna, inte minst rent fysiskt med den planerade linbanan, och blir en del av det nya, centrala Göteborg. NCC Property Development är en av aktörerna som tar med sig sin erfarenhet och ett antal spännande koncept för att kunna erbjuda olika typer av företag framtidens kontor.

- Vi vill skapa moderna lokaler att må bra i, menar Cecilia Glittsjö, Kundansvarig Uthyrning Kontor, NCC Property Development AB. Ambitionen är att hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål och det gör vi genom att erbjuda, det vi är övertygade om är, dagens och morgondagens bästa kontor.


 Vi vill skapa moderna lokaler att må bra i.


Future office by NCC

Hållbarhet genomsyrar hela Masthuggskajen, så även i NCCs projekt, men till hållbarhets- och affärstänket lägger man även till den egna kunskapen och även forskning om vad som skapar en bra arbetsplats.

- Vi hämtar våra insikter från så skilda områden som sociologi och kognitionsvetenskap, organisationslära, miljöteknik och medicin.

Forskningen som Cecilia Glittsjö refererar till härstammar bland annat från Susanna Toivanen, filosofie doktor, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms universitet, som påvisat att väl genomtänkta lokaler som anpassas efter hyresgästen ger friskare medarbetare som blir mer produktiva. Resultatet är starkare kundrelationer, stolta medarbetare och fördelar vid rekrytering. I konceptet Future Office by NCC är utgångspunkten alltid en grundlig analys av verksamhetens behov där man pratar om framtidsplaner, utmaningar och visioner. Future Office by NCC är ett nyfiket koncept för att översätta vad man vill att företaget ska stå för till plats, form och funktion. Så att man kan skapa ett kontor som stödjer visionerna som får både människor och lönsamhet att växa.

Vågor och tegel

På Masthuggskajen planerar NCC att uppföra tre byggnader, med början vid Järntorget. Tre byggnader med olika uttryck men alla fulla med moderna kontorslokaler.

- Det första huset i vårt stadsutvecklingserbjudande är Våghuset, berättar Cecilia Glittsjö. Ett hus som är tänkt som en solitär med anknytning till platsen, Järnvågen, i både gestaltning och karaktär. Huset ska bilda en stark kontrast och tillföra platsen något nytt men samtidigt ha sina rötter i historien. Vi vill ta in vattnet och knyta ihop staden med älven. Österfasaden inåt Järntorget är därför gestaltat som vågor där vattnet ska kunna spegla sig i glasfasaden.

Ett andra hus, Tegelhuset, ska byggas alldeles bakom.

 - Det här huset är tänkt som ett multi tenant-hus och ska få en helt annan karaktär med sin tegelfasad. Här ska man kunna dela våningsplanen på ett bra sätt, så att både stora och små verksamheter kan samverka. Olika stora våningsplan ska främja både större och mindre lokaler. Vi jobbar för att fylla det huset med hyresgäster som vill samarbeta över gränserna och som ser fördelar i coworking. Vi tror att det behövs fler flexibla ytor i staden, som man kan hyra på kortare tid.

Även det tredje huset byggs i hållbart tegel och kommer få namnet Magasinet som knyter an till hur platsen användes förr.

- Det här blir ett lite lägre hus, förklarar Cecilia Glittsjö. Med större, sammanhängande våningsplan för att skapa plats främst för större verksamheter.

Hållbara hyresavtal

Med dessa tre byggnader vill NCC tillföra Masthuggskajen en diversifiering av lokaler, för både stora och små verksamheter. Även verksamheter som kan skapa liv och rörelse i området dygnet runt. Och med flera nya koncept breddas utbudet och möjligheterna blir många fler. Mycket fokus kommer också att läggas på att skriva hållbara hyresavtal. Bakgrunden ligger i att våra städer och samhällen möter påfrestningar i form av klimathot, otrygghet, ökade sociala spänningar och ohälsa. Många känner ett behov av att bidra till ett långsiktigt hållbart ansvarstagande. Med hållbara hyresavtal vill NCC tillsammans med olika parter bidra till att möta vår tids utmaningar genom ett förhållningssätt som är grönt, socialt och ekonomiskt hållbart.

- Eftersom hållbarhet är en starkt växande trend inom näringslivet ser vi en ökande efterfrågan på den här typen av hållbara tjänster. Rent praktiskt innebär det att vi i våra hyresavtal kommer att ha med en avtalsbilaga som baseras på vad parterna kan bidra med utifrån fastigheten, platsen/området, lokalen och verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Givetvis är det frivilligt för hyresgästen att inkludera hållbarhetsbilagan i hyresavtalet och bilagan kan också anpassas utifrån parternas ambitionsnivå, förklarar Cecilia Glittsjö.

Våghuset först ut

Detaljplanen för hela Masthuggskajen har nyligen varit ute på samråd och i bästa fall ser Cecilia Glittsjö att planen kan vinna laga kraft vid årsskiftet.

- Men troligast är dock Q2, vilket innebär en byggstart Q3 2018. Våghuset, med sina cirka 10 000 kvm, skulle då kunna stå klart för inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. Tegelhuset skulle kunna stå klart ett halvår senare och Magasinet 2022-2023. Totalt planerar vi att tillskapa staden och Masthuggskajen cirka 30 000 kvm moderna kontor, från 200 kvm och uppåt. Det kommer att innebära fina affärsmöjligheter för många, konstaterar Cecilia Glittsjö avslutningsvis.Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.