Ny vision för Tegelbacken

15 januari 2019

En ny vision för Tegelbacken binder samman city, centralstationen, stadshuset och det närliggande vattnet. ”Vår lösning skulle stärka Stockholms identitet”, säger Staffan Sundström, landskapsarkitekt på Sweco.

Tegelbacken - webb 1.jpg
Bild: Sweco

Visionen går under namnet ”Vision Sydvästra City” där ett överdäckat spårområde skapar cirka 50 000 kvadratmeter till handel, kontor och hotell. 

- Beläget intill centralstationen och stadshuset, och nära riksdagskvarteren, har området runt Tegelbacken en oerhörd potential med sitt södervända läge mot Riddarfjärden och Stadshuset, säger Staffan Sundström, landskapsarkitekt på Sweco i ett pressmeddelande.

I visionen ges mer utrymme till gående och cyklister. Centralbrons viadukter över Tegelbacken tas bort vilket möjliggör att spårområdet kan överdäckas. Otrygga miljöer under broar och i tunnlar tas bort och längs Klarabergskanalen föreslås ett stråk med mindre byggnader i attraktiva, vattennära lägen med mindre butiker och lokaler i bottenplan. 

- Vår lösning skulle förstärka Stockholms identitet, som mycket bygger på mötesplatser och knutpunkter där vatten möter land. Kronan på verket i ett sådant tillägg i stadsväven skulle kunna bli Nobel Center, säger Staffan Sundström.

Visionen bygger på att Förbifarten genomförts, vilket avlastar genomfartstrafiken på Söderleden och Klarastrandsleden.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.