Ny rapport från HUI

13 september 2023

I årets tredje konjunkturrapport sätter HUI prognosen för total detaljhandel i fasta priser till -7,0 procent för 2023 och -1,5 procent för 2024. Jämfört med prognosen från föregående kvartal är det en svag upprevidering avseende 2023 och en nedrevidering avseende 2024.

Det senaste årets snabba kostnadsutveckling förväntas nå en topp under de kommande månaderna. Styrräntan förväntas nå taket under hösten och bolåneräntorna nå toppen några månader därefter. Inflationstakten förväntas vara betydligt lägre nästa år. Den skenande kostnadsökningen kommer att avta, men den högre nivån kommer att befinna sig på en platå under minst halva 2024.  I årets tredje konjunkturrapport sätter HUI prognosen för total detaljhandel i fasta priser till -7,0 procent för 2023 och -1,5 procent för 2024. Jämfört med prognosen från föregående kvartal är det en svag upprevidering avseende 2023 och en nedrevidering avseende 2024.


Kostnadernas toppnivå slår mot konsumtionen senare och blir mer ihållande än i tidigare scenario.

- Prognoserna för detaljhandeln har skruvats ned något för 2024. Kostnadernas toppnivå slår mot konsumtionen senare och blir mer ihållande än i tidigare scenario. Hushållens förväntade köputrymme påverkas därmed negativt. I dagligvaruhandeln förväntas prisutvecklingstakten fortsätta avta framöver och landa på 12 procent för 2023. Någon bred prisminskning på livsmedel ligger inte i korten under kommande år, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.


Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 5,3 procent under andra kvartalet 2023. I löpande priser väntas den totala detaljhandeln växa med 1 procent under helåret. Dagligvaruhandeln förväntas växa med 8 procent och sällanköpsvaruhandeln minska med 4 procent.


- De kapitalintensiva branscherna som utvecklades starkt under pandemin är och kommer fortsatt att vara under press ett tag till. Konsumenterna visar minskad köpaptit i de branscher där produkterna är dyrare och köpen i större utsträckning finansieras med lån. Tuffast blir kommande år för bolag som har haft en svag ekonomi under de senaste ekonomiskt goda åren. Butiker med brett sortiment fortsätter att gå starkt, vilket styrker trenden med ökat lågprisfokus bland konsumenterna, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.


Prognosen för BNP och Sveriges ekonomi revideras upp till -1,1 procent för 2023. Hushållens konsumtion drar fortsatt ned förväntningarna på ekonomin och prognosen ligger kvar på -3,5 procent för 2023. Riksbankens agerande med räntan blir avgörande för hur nedpressade hushållen blir och i förlängningen effekterna på konsumtionen och landets ekonomi.
Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.