Ny gränshandelsplats i Storlien

25 december 2018

Svenska Handelsfastigheter investerar cirka 250 miljoner kronor i att bygga en ny handelsplats i Storlien intill den norska gränsen. Den första etappen kommer att inrymma fyra butiker med Coop och Eurocash som största hyresgäster.

Den uthyrningsbara ytan i första etappen kommer att uppgå till 10 650 kvadratmeter med invigning planerad till april 2020. Därefter planeras ytterligare två etapper. Totalt kan handelsplatsen komma att omfatta cirka 24 000 kvadratmeter till en investering om drygt 400 miljoner kronor.


Fastigheterna kommer att vara miljöcertifierade. Parkeringen kommer att förbättras, bland annat med 80 laddstationer för elbil medan rondellen vid E14 kommer att byggas om för lättare access.

- Det är det största nybyggnadsprojektet i Storlien sedan högfjällshotellet byggdes på 1880-talet och kommer att betyda mycket för ortens attraktionskraft”, säger Thomas Holm, vice vd för Svenska Handelsfastigheter.


- Vi har vetat att det finns en betydande potential här i Storlien som vi nu ser förverkligas. Vi ser fram emot att få de nya arbetstillfällen som kommer att skapas här”, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Danielsson (C).


Coop och Eurocash kommer att flytta in i de nybyggda lokalerna, som kommer att ligga i anslutning till Coops nuvarande lokaler. De gamla lokalerna kommer därefter att rustas upp och anpassas för nya hyresgäster. Denna fas av utbyggnaden motsvarar etapp två, som också väntas invigas under 2020.


- Då Coop och Eurocash redan verkar i regionen så vet vi att det finns ett tillräckligt kundunderlag. Gränshandeln uppgick till cirka 25 miljarder kronor 2017 och väntas fortsätta öka långsiktigt. Intresset är stort för satsningen och vi för diskussioner med ytterligare potentiella hyresgäster”, säger Thomas Holm.


Den exakta omfattningen av etapp tre i utbyggnaden och vilka butiker som kommer att etablera sig här avgörs av hur handeln utvecklas vid de två första etapperna.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.