Ny forskning kring flexibilitet

8 juni 2021

Castellum går in i ett forskningssamarbete tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, RISE IVF, Göteborgs universitet och Scania. Syftet är att undersöka hur pandemins lärdomar kring flexibelt arbete kan omvandlas till nyttig "best practice" då pandemin är över.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

- Vi är glada och stolta att i detta sammanhang kunna bidra med fördjupad kunskap som förhoppningsvis gör att fler företag kan hantera det flexibla arbetslivet på bästa sätt, säger Helena Dino, HR-chef på Castellum.

Pandemin tvingade många arbetsplatser att snabbt ställa om, med mycket hemarbete och digital kommunikation. Hur kan det senaste årets dramatiska förändringar på bästa sätt kunna bli till "det nya normala"? Det är utgångspunkten för det interaktiva forskningsprojektet "Hållbart lärande i radikal omställning" med KTH som huvudman.

Syftet är att undersöka hur ett hållbart lärande kan utvecklas efter att en verksamhet ställt om till flexibilitet kring var, när och hur arbetsuppgifter ska utföras. Castellum var tidigt ute och införde redan i september 2020 permanent flexibilitet för alla anställda - en åtgärd som nu alltså ingår i forskningsprojektet under ledning av KTH.

- Vi såg ett stort värde i att följa upp Castellums nya policy, förklarar Andrea Eriksson, docent vid avdelningen för ergonomi på KTH och projektets ledare. Sammantaget handlar det om att undersöka vilka lärdomar från arbetslivet under pandemin som i framtiden kan bidra till en arbetsmiljö som är både mer hälsosam och produktiv.

Projektet finansieras av Afa försäkringar och fokuserar på samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO), det vill säga individens förmåga att hantera utmaningar kopplat till flexibelt arbete och digitala arbetssätt, samt hur ledarskap och organisation påverkar tillit, engagemang och prestation under omställning till mer flexibla arbetssätt. Förutom Castellum medverkar även avdelningar från Scania AB.

Det interaktiva forskningsprojektet genomförs i form av ett antal gedigna workshops, omfattande intervjuer med nyckelpersoner i de medverkande företagen samt webbenkäter med företagens medarbetare. Projektet avslutas år 2023 med en vetenskaplig slutrapport.Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.