Ny etablering i Ebbepark

26 oktober 2022

Forskningsföretaget CTC, som nu etablerar sig i Ebbepark, har sedan tidigare fyra forskningsenheter i Uppsala och Stockholm. Den nya forskningsenheten kommer med sina 260 kvadratmeter ha hög kapacitet och på sikt innebära ett 20-tal nya arbetstillfällen till regionen.

Byggnaden Lux i Ebbepark. Bild: Sofia Andersson
Byggnaden Lux i Ebbepark. Bild: Sofia Andersson

CTC är en svensk fullserviceavtalsforskningsorganisation (CRO) som underlättar klinisk forskning genom rådgivning och genomförande och rapportering av kliniska prövningar. Den nya forskningsenheten i byggnaden Lux i Ebbepark kommer fokusera på att genomföra polikliniska fas I-IV studier och beräknas vara i gång i mars 2023

- Genom etableringen i Linköping utökar vi vårt geografiska täckningsområde. Läget är perfekt för rekrytering av personer till de kliniska studierna och vi är mycket glada över denna möjlighet att nå fler friska frivilliga och patienter säger Anders Millerhovf, VD på CTC.

- Vi valde Ebbepark på grund av läget nära Universitetssjukhuset och de fina lokalerna i Lux i Ebbepark som var redo för inflytt. En annan bidragande faktor var den bra och professionella projektledningen från Sankt Kors. De har erfarenhet av lokaler med liknande verksamhet vilket kändes tryggt. Vi uppskattar också hur Ebbepark är designat för att främja utbyte av idéer och erfarenheter med de andra företagen i området säger Maria Englund, Cheif Business Development Officer på CTC

Fler arbetstillfällen till Linköping

Initialt rör det sig om ca 5 heltidstjänster och ett antal deltidstjänster till vilka CTC kommer rekrytera läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Varefter verksamheten sedan växer räknar man med att komma upp i ett 20-tal nya arbetstillfällen.

- Sankt Kors uppdrag är att driva på näringslivets tillväxt i Linköping och verka för att nya spännande bolag ska välja att etablera sig här. Genom att i Lux kunna erbjuda en ledig, attraktiv lokal redo för CTC att flytta in i har vi i det här fallet lyckats vilket såklart är väldigt glädjande säger Anna-Maria Jakobsson, VD på Sankt Kors

CTC blir den första hyresgästen som flyttar in i egna kontorslokaler i byggnaden Lux men diskussioner pågår redan med andra verksamheter som kommer göra dem sällskap. Totalt verkar nu drygt 80 olika företag i Ebbepark.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.