Ny entré till Lunds stadskärna

27 mars 2018

Det förslag till planprogram för Söderport i Lund som skickas ut på samråd innehåller verksamhetslokaler, service, busstorg, nya bostäder samt ett rekreationsstråk i innerstadsmiljö.

Söderport.jpg
Benjamin Walfridzon, Lunds kommun

Söderport omfattar området vid Södra vägen, Södra Esplanaden och kring Karhögstorg vid Lunds stadskärnas södra entré. I bostadshusen, som kommer att rymma ca 600 lägenheter, planeras för verksamheter i bottenvåningen. I planprogrammet finns även plats för ett nytt parkeringshus och en förskola.

- Planprogrammet för Söderport innebär att vi nu lägger sista pusselbiten för stadsförnyelsen efter Södra vägen och att Lunds centrum får en ny entré från söder. Det nya busstorget vid Söderport förbättrar kollektivtrafiken till Stadsparken och Högevallsbadet för alla Lundabor, det är något jag är extra stolt över i förslaget, säger från Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Växer samman med innerstaden

En bärande tanke i planprogrammet är att området ska växa ihop mer med innerstaden. Idag finns det en hel del fysiska barriärer inom området men framför allt mot de omkringliggande stadsdelarna. Genom att ändra karaktär på de kvarter som fortfarande har industriprägel, skapa en kollektivtrafiknod och även förändra Södra vägen och Karhögstorg blir hela området mer innerstadslikt. Fler bostäder tryggar servicen för de som redan bor i området.

Samtidigt har det varit viktigt att bevara och förstärka de gröna och rekreativa värden som finns i området. Hardebergaspåret kommer att förbli en viktig komponent i området, som binder ihop Stadsparken och Mejeriet med Stenkrossen.

Midroc, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), Veidekke Bostad och Riksbyggen var först in med sina planansökningar för området, senare tillkom Norama. Att man samtidigt såg en utvecklingsmöjlighet i området gav stadsbyggnadskontoret en möjlighet att ta ett brett grepp och idag har man en gemensam bild av hur området kan utvecklas.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.