Ny detaljplan möjliggör logistik

25 oktober 2023

Byggnadsnämnden har nyligen fattat beslut om att anta en ny detaljplan för Västerås 3:69, Finnslätten. Det är en utökning av verksamhetsområdet Finnslätten i den östra delen som angränsar till Tillbergaleden.

Walk the room Sweco.jpg
Vision Finnslätten. Bild: Walk The Room/Sweco

För att möta dagens och morgondagens behov utvecklas nu Finnslätten till ett nytt profilområde för Västerås. Området ska bli en innovativ, dynamisk och hållbar stadsdel där natur och det industriella arvet är närvarande. Stadsdelen ska utvecklas med en blandning av verksamheter, industri, kontor, skolor och bostäder där ny teknik och forskning står i centrum för att inspirera företagare, forskare och studenter att utveckla, testa och utbyta idéer.


Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga bland annat lager- och logistikverksamhet. Det görs enligt tidigare antagna översiktliga visioner och program för området.


- Detaljplanen görs för att Västeråsföretaget AA-logistik ska kunna utveckla ett logistikcentrum här. Läget är strategiskt och utvecklingen är angelägen med den kraftiga expansion som vi ser på Finnslätten, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande


För mer information om utvecklingen på Finnslätten, läs här Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.