Nu släpps Miljöbyggnad 3.1

16 april 2020

Över 1 500 svenska byggnader är certifierade i Sweden Green Building Councils (SGBC:s) system Miljöbyggnad, där miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas. Från och med idag den 6 april, blir Miljöbyggnad tydligare och mer lättarbetad för användarna. SGBC är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande och äger och utvecklar en rad certifieringssystem.

Lotta Werner Flybor. Foto: Anders Johansson

Sweden Green Building Council (SGBC) har gjort en gedigen översyn av hur Miljöbyggnad 3.0 har använts. De tolkningar och förtydliganden som gjorts sedan lanseringen 2017 har sedan arbetats in i den uppdaterade versionen 3.1. Instruktioner och redovisningskrav har förtydligats och en ny layout gör innehållet mer lättillgängligt och attraktivt.

 Vi hoppas nu att fler ska ta chansen att bidra till att de svenska och globala miljömålen nås. 

- Vi har lyssnat på våra medlemmar som använder Miljöbyggnad och därför förbättrat och uppdaterat certifieringen. Vi hoppas nu att fler ska ta chansen att bidra till att de svenska och globala miljömålen nås. Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar miljö för nästa generation, säger Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council.

Mest använda

Miljöbyggnad ägs av SGBC och är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader. Den är baserad på svenska lagar och myndighetskrav och utgår från svenska förhållanden. Certifieringssystemet hanterar 16 kriterier inom energi, innemiljö och material. Preliminär certifiering sker på ritning. Senast tre år efter drifttagande när värdena verifieras i en uppföljande kontroll, utfärdar SGBC slutcertifieringen.

Energiåtgång – Certifieringen kontrollerar att byggnadens energianvändning inte är för hög, att klimatskalet är välisolerat, värme- och kylmängden, samt att el och värme kommer från miljösäkra alternativ.

Innemiljö – Certifieringen kontrollerar luftkvaliteten, ser över hur ventilationen fungerar samt att radonhalten understiger tillåtna värden. Insläppet av dagsljus samt storlek på fönster kontrolleras för att säkerställa dagsljuskrav för byggnadens.. Annat som kontrolleras är att byggnaden är fuktsäker och att det inte förekommer risk för legionella.

Byggnadsmaterial – Certifieringen kontrollerar att allt byggnadsmaterial dokumenteras korrekt. Vid nybyggnation kontrolleras att en rad miljöfarliga kemikalier inte byggs in. Vid renovering av befintlig byggnad vill man se att material som inte längre är tillåtna har tagits bort.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.