Nordstan växer med Västlänken

26 augusti 2022

Nordstan har träffat ett avtal med Trafikverket om en Västlänksuppgång. Den förutsätter dock att en ny detaljplan kan vinna laga kraft. Byggnadsnämnden tog tidigare i år ett viktigt beslut när detaljplanen nu skickas vidare på granskning. Ett positivt besked för Nordstan som kan möjliggöra en framtida anslutande entré till Trafikverkets uppgång.

nordstan.jpg
Bild: TMRW

Med Västlänken växer ett nytt urbant centrum fram kring centralstationen. Tusentals nya bostäder och arbetsplatser gör det till en citykärna som kommer att leva även efter kontorstid. Vid centralstationen får Västlänken flera uppgångar och en av dem kommer att leda direkt upp i Nordstan.

- Vi är mycket glada över att detaljplaneprocessen nu tagit ett viktigt steg. Den nya Västlänksuppgången innebär att vi kan välkomna ett större flöde av besökare till Nordstan. Uppgången kommer att stärka Nordstans roll som handelsplats, mötesplats och entré́ till staden, säger Helena Lindqvist, vd Nordstan.


För Nordstans del innebär den nya uppgången att en ny stor huvudentré kan byggas, nya gångstråk anläggs och större ytor skapas för butiker och restauranger. I en förlängning kommer både in- och utfarten till parkeringshuset att flytta för att göra plats för Västlänken. Även Nordstans lastgata byggs om, ett arbete som startade redan i februari 2022.

- Nu pågår en samverkansprocess med stadens olika parter och Nordstans fastighetsägare. Visioner och övergripande planer ska bli konkreta ritningar och byggprojekt. Ett stort och viktigt projekt för Nordstan som jag hoppas kommer ge härlig energi till alla som bedriver verksamhet här, säger Helena Lindqvist.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.