Nöjdare företag i Härryda

28 maj 2019

Förtroendet för Härryda kommun ökar bland de lokala företagen visar Svenskt näringslivs årliga enkät, som presenterades nyligen.

– Det är väldigt positivt att vi ökar och att vårt företagsklimat förbättras. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg för att nå vårt mål att bli Sveriges bästa näringslivskommun, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun.

Enkätundersökningen låter företagare i Sveriges 290 kommuner ge sin bild av företagsklimatet i den egna kommunen, genom att ta ställning till olika frågor kring bland annat tillgänglighet, information och attityder.

Vi har startat ett ambitiöst arbete och dragit igång flera förbättringsprojekt – detta ska vi förstås fortsätta med.

Härryda kommun får i år högre betyg än i fjol och placerar sig bland topp tre i Göteborgsregionen. Ett par av de områden där Härryda kommun får bra betyg är:

  • Kommunens information till företagen
  •  Dialog mellan företag och kommunledning


Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande är nöjd med resultatet, men betonar att resan mot ett ännu bättre företagsklimat är långsiktig.

– Det är glädjande att vi ökar, men vi behöver arbeta uthålligt med frågorna. Vi har startat ett ambitiöst arbete och dragit igång flera förbättringsprojekt – detta ska vi förstås fortsätta med, säger han.

Senaste året har näringslivsenheten på Härryda kommun förstärkts med en platsutvecklare, besöksnäringsutvecklare och en företagslots, som gör det enklare för företagare att komma i kontakt med rätt personer. Antal företagsbesök har trappats upp och snart har 100 företag fått besök av representanter från kommunens politiker och näringslivsenhet, på årets första 100 arbetsdagar. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med information och bemötande i alla delar av kommunen.

Ett förbättringsområde som företagarna själva lyfter fram i enkätsvaren är digital handläggning – det vill man se mer av.

– Det tycker vi är bra och flera satsningar pågår på just det området. Ett exempel är vår e-tjänst för ansökan om företagsmark som lanserades tidigare i år och som vi fått mycket positiv respons på, säger Fredrik Olsson. 

Intresserad av ledig mark eller lediga lokaler i Härryda kommun? Läs mer här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.