Nästa stop, Landvetter södra

22 januari 2019

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås skapar nya möjligheter för Härryda kommun som kan växa. Landvetter södra kommer att ligga mitt i Sveriges tredje största pendlingsstråk och blir ett nytt samhälle för 25 000 invånare.

landvetter södra_Krook o tjäder.jpg
Bild: Krook & Tjäder

Härryda kommun ser Landvetter södra som en naturlig och viktig del av utvecklingen. Området innebär nya möjligheter för både nuvarande och nya kommuninvånare plus verksamheter. 

Genom att Härryda kommun växer blir man mer attraktiva för företag – både som rekryteringsbas och som marknad för varor och tjänster. Att kommunen blir större innebär också större möjligheter till utökad kommunal och kommersiell service. Kommunfullmäktige antog nyligen med stor enighet övergripande mål för hur Landvetter södra ska utformas. Därefter har arbetet konkretiserats med bland annat markinköp som gör att kommunen nu äger en stor del av marken i området. Just nu pågår arbetet med fördjupad översiktsplan. 

I det nya samhället planeras bostäder för cirka 25 000 invånare (i Mölnlycke och Pixbo bor idag cirka 17 500) men också lokaler för idrott, kultur, handel och verksamheter. Området, som idag består av skogsmark, ska vara kopplad till den planerade utbyggnaden av Landvetter Airport city, där det inom en tioårsperiod kommer att ske en etablering av ett stort antal företag. 

Någon gång efter 2020 sätter man spaden i marken för Landvetter södra. 

Läs mer här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.