"Närhet och dialog skapar trygghet"

21 december 2017

Svenska Hus strävar alltid efter att vara nära sina hyresgäster.

Intervju med Lars Jeppsson, Uthyrare, Svenska Hus

Var i Skåne äger ni lokaler?

– I vår region har vi lokaler i Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Lund och Malmö. Vi har en bred portfölj bestående av både kontor, industri, lager och butikslokaler.

Kan du berätta om några specifika projekt som är på gång eller några lediga objekt?

– Just nu kan vi erbjuda smakfullt unika kontorsytor med historisk charm i våra anrika fastigheter på Adelgatan 6 och Föreningsgatan 26 i centrala Malmö samt på Parkgatan 2 i Landskrona. Dessa objekt är mellan 300 – 600 kvm och skänker ypperliga möjligheter för verksamheter som söker det lilla extra. Vi kan även erbjuda modernare flexibla kontorslösningar i varierande storlekar på Södra Bulltoftavägen 17 samt i vår profilfastighet på Kungsgatan 6 i Malmö, fastigheter som vi ämnar utveckla ytterligare framöver.

Lars Jeppsson, Uthyrare, Svenska Hus


Vad ska man som hyresgäst tänka på i valet av hyresvärd?

– Det kan vara av intresse att undersöka hyresvärdens bakgrund och historia. Kika gärna på eventuella hemsidor för att skapa en bild av bolaget och deras bestånd. Det kan vara av stort värde att välja en hyresvärd som är långsiktig ur ägande och förvaltningssynpunkt. En hyresvärd med större bestånd har fler möjligheter till att omplacera hyresgästen vid eventuellt ändrat lokalbehov.

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst?

– Min erfarenhet säger att de flesta missförstånden handlar om kontraktstider och uppsägningstider. Ibland har hyresgästen inte förstått den automatiska förlängningsperioden och ibland har man misstolkat vad en uppsägningstid innebär. Gränsdragningslistor är också ofta ett ämne för frågor och diskussion, vem har ansvar för vad o.s.v. Överlåtelse av befintliga kontrakt är ytterligare ett exempel på en situation som genererar en del frågor. För att undvika de flesta missförstånden bör man, i den mån det går, avsätta tid för att gå genom ett kontraktsutkast tillsammans med den nya hyresgästen där alla dessa frågor kan lyftas och förklaras innan man signerar de skarpa kontrakten. Detta är återigen en trygghetsfaktor för båda parter.

Vad är det viktigaste för er i relationen med en hyresgäst?

– Vi strävar alltid efter att vara nära våra hyresgäster oavsett hur länge de har varit med oss. För oss är det av yttersta vikt att vara tillgänglig och lyhörd inför hyresgästernas eventuella frågor och behov. Som hyresgäst ska man känna att det är enkelt att få kontakt med oss och att eventuella felanmälningar blir åtgärdade i rimlig tid. Närhet och dialog skapar trygghet vilket är positivt för båda parter.

Vad är viktigt för hyresgästen att vara extra uppmärksam på när det är dags att skriva hyreskontrakt?

– Förhoppningsvis har den tilltänkta hyresgästen fått ta del av ett kontraktsutkast i god tid innan man skriver på originalkontrakten. Det är givetvis viktigt att kontrollera att hyresnivåer och andra kostnader stämmer överens med det som har kommunicerats tidigare samt att organisationsnumret är korrekt. Det är också av oerhörd vikt att hyresgästen är införstådd med vilka krav som ställs på verksamheten från sitt försäkringsbolag och eventuella myndigheter och att man uppfyller dessa. Gå noga genom gränsdragningslistan så att det inte uppstår några missförstånd under resans gång.

På vilket sätt arbetar ni tillsammans med era hyresgäster när det gäller miljöfrågor?

– Vid nyuthyrning av en lokal går vi genom samtliga faktorer som kan minska energiförbrukningen, ljuskällor, radiatorer, fönster m.m. Vi arbetar ständigt med drift-optimering i våra fastigheter för att få ner den totala energiförbrukningen samt för att skapa ett bättre klimat för våra hyresgäster. Vi ser över sophanteringen med tillhörande fraktioner. Vi ombesörjer laddningsstationer till de hyresgäster vars tjänstefordon är eldrivna. Vi tittar även nu på att placera solcellsanläggningar i våra större bostadsbestånd.

Vilka tips kan ni ge till lokalsökande företag?

– Verksamheten bör ha gjort en grundlig analys över hur deras lokalbehov och affärshorisont ser ut framöver. Det är oerhört viktigt att samtliga framtidsfaktorer är belysta så att man kan säkerställa att lokalens adress, storlek och planlösning kommer att fungera under den tecknade hyresperioden. Ytorna måste vara funktionella och effektiva. En klar bild över den totala kostnaden är givetvis också av stor vikt. Bashyran är av förklarliga skäl oftast i fokus medans kostnader för drift, fastighetsskatt samt eventuell indexutveckling ibland hamnar ute i periferin.   

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.