Multihall till Österåker

30 juli 2020

Sex hallar, varav två fullstora, och med plats för en mängd olika idrotter och evenemang. Österåkers nya multihall i tillväxtområdet Åkers Runö kommer att bli något utöver det vanliga. Den blir dessutom en viktig byggsten i kommunens arbete för att öka rörelseglädjen i skolorna.

Den 15 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med byggnationen av en helt ny multihall i Österåker.

– Multihallen är inte bara en jättesatsning på idrotten och föreningslivet i Österåker. Det är också en viktig satsning inom ramen för målet att bli länets bästa skola. Rörelse och motion bidrar till bättre skolresultat. Vi möter dessutom behovet av nya lokaler i en attraktiv inflyttningskommun, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Vi möter behovet av nya lokaler i en attraktiv inflyttningskommun.

Multihallen kommer inte bara att rymma aktiviteter för skolor, idrottsföreningar och invånare, den blir också en mötesplats med möjlighet till cirka 2 300 samtidiga besökare. Det kommer att finnas kafé för enklare förtäring, sociala ytor, flexibla arbetsplatser och mötesrum. Här kan man hänga för att se på idrott, utöva idrott, läsa läxor före träning eller besöka mässor och olika typer av evenemang.

Förutom att multihallen har en delbar hall som är fullt utrustad för skolidrott, kommer anläggningen att vara specialanpassad för idrotter som basket, bordtennis, boule, cheerleading, friidrott, gymnastik, innebandy, klättring och trampolin. Men hallarna kan även användas för många andra idrotter. Både lokala föreningar och skola har varit delaktiga i utformningen av multihallens funktioner.

– Det blir en fantastisk mötesplats för alla åldrar och många typer av verksamheter och ett otroligt arbete har lagts ner, inte minst av föreningslivet, för att göra det möjligt, säger Katti Bauer, fritidschef i Österåkers kommun.

Placeringen av multihallen vid korsningen Svinningevägen och Näsvägen är strategisk. Hit leder redan idag gång- och cykelbanor och både Roslagsbanans station Åkers Runö och bussar finns nära. I närheten ligger flera skolor. Flera nya och planerade bostadsområden är under utveckling där Åkers Runö blir en lokal knutpunkt.

Multihallen byggs på uppdrag av Österåkers kommun. Byggnationen utförs av Armada kommunfastigheter tillsammans med den upphandlade entreprenören In3prenör. Markförberedande arbeten har redan inletts och man beräknar att själva byggnationen påbörjas efter sommaren. Multihallen beräknas stå färdig vid halvårsskiftet 2022.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.