Morgondagens arbetsplatser på Kungsholmen

9 februari 2021

Igår gick samrådstiden ut för Castellums kvarter på Västra Kungsholmen. Utöver renovering av befintlig byggnation vill vi skapa 15 000 nyproducerade kvadratmeter för framtidens arbetsplatser. Investeringsvolymen beräknas i dagsläget till drygt en halv miljard kronor.

castellum_webben.jpg
Bild: Castellum

- Vi siktar på att utveckla ett attraktivt projekt med arbetsplatser som sticker ut lite extra i Stockholms innerstad, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Under de senaste 10-15 åren har Västra Kungsholmen genomgått en stor förändring, från ganska luggslitna miljöer till moderna fastigheter med en fin mix av bostäder, kontor, butiker och restauranger. Tillsammans med den vackra strandpromenaden lockar den nya helheten allt större intresse från både besökare, boende och företag.

Vi siktar på att utveckla ett attraktivt projekt med arbetsplatser som sticker ut lite extra i Stockholms innerstad.

- Vår ambition är att fullfölja den utvecklingen genom att omvandla ett väldigt slutet kvarter till en plats som kännetecknas av trivsamma gatumiljöer och verksamheter som tilltalar både boende och arbetande i området, förklarar Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm Norr.

Castellums planer, som främst berör fastigheten Hornsberg 10, har legat ute på samråd sedan 15 december. Kärnan i förslaget är att utöka och modernisera kontors- och serviceverksamheten i kvarteret, och att samtidigt bidra till ökad trygghet och positiv stämning genom mer levande bottenvåningar. Serviceutbudet ska skapa mervärde för såväl medarbetare i fastigheten som alla boende i närheten. Målbilden är att byggnaden ska bli en servicenod för hela området.

I förslaget ersätts all bebyggelse förutom kontorshuset längs Nordenflychtsvägen. Utgångspunkten är områdets industriella historia och kvarterets potential för morgondagens stimulerande arbetsplatser, och där Västra Kungsholmen framträder som ett av Stockholms innerstads mest intressanta områden.

- Vi hoppas få möjlighet att utnyttja all vår samlade kunskap kring kontorsmiljöer och arbetsplatser att trivas i och längta till. Med certifiering enligt WELL ska vi säkerställa att människan sätts i främsta rummet med bästa möjligheter till hälsa, välmående och hjälp att underlätta vardagens livspussel. Dessutom planerar vi en stor takterrass med utearbetsplatser, berättar Martin Bjöörn.

Tidplan för byggstart saknas eftersom Castellum inväntar synpunkter från samrådet innan detaljplaneprocessen kan starta.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.