Modern logistik i Tokarp

9 maj 2022

Venturi Fastigheter grundades vid årsskiftet 2021 men har redan ett bestånd för närmare 300 miljoner kronor. Med visionen att bygga ändamålsenliga lokaler för att ge hyresgästerna möjligheten att utveckla sin verksamhet satsar man nu på helt nya logistiklokaler vid E4 i småländska Tokarp.

venturi.jpg
I Tokarp utvecklar Venturi Fastigheter cirka 150 000-180 000 kvadratmeter lokaler för logistikändamål, berättar vd Erik Fischer.

Alldeles intill Södra Stigamo, som på kort tid utvecklats till ett av de allra hetaste lägena för nybyggd logistik i Sverige, ligger området Tokarp. Här äger och utvecklar Venturi Fastigheter cirka 150 000-180 000 kvadratmeter lokaler för logistikändamål. 

Det här området är verkligen mitt i det logistiska spindelnätet i Sverige där man har en väldigt god tillgänglighet.  

– Området är en del av det som heter LogPoint South, som är ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun och som under en längre tid varit ett utvecklingsområde för olika typer av logistik och verksamheter. Inom fyra timmar når man 80 procent av Sveriges befolkning och det betyder att det är ett oerhört centralt placerat läge för olika typer av distributionscentraler, centrallager och e-handlare, säger Erik Fischer, vd på Venturi Fastigheter. 

Detaljplanen för området i Tokarp har precis varit ute på samråd och nu håller man på att samla in de yttranden som kommit in. Efter sommarperioden kommer planen vara färdig och byggstart kan ske i slutet på året. Redan nu förs diskussioner med flera intressenter till de första etapperna. 

Exploatera med stora volymer

Venturis affärsidé är att skapa ändamålsenliga lokaler med fokus på att ge hyresgästen förutsättningen att kunna utveckla sin verksamhet i lokalerna. Med andra ord finns det goda möjligheter att kunna anpassa lokalerna efter de behov som finns. 


– Vi är väldigt måna om att bygga fastigheter som är flexibla över tid men som också passar våra kunders önskemål. Fördelen med den här fastigheten är att vi kan exploatera den med väldigt stora volymer, uppemot 100 000 kvm i en byggnad, och vi kan lägga markanvändningen på flera olika sätt. Vi letar efter hyresgäster för 20 000 kvm upp till 100 000 kvm och det är främst inom det spannet vi får förfrågningar, säger Erik Fischer.

God tillgänglighet

Intresset för området är stort, här får man som hyresgäst chans till toppmoderna lokaler i ett lättillgängligt område med närheten till flera av de stora vägarna. 

– Man har Riksväg 40 västerut mot Göteborg, E4:an söderut mot Helsingborg och Malmö och man har E4:an norrut mot Linköping, Norrköping och Stockholm. Det här området är verkligen mitt i det logistiska spindelnätet i Sverige med en väldigt god tillgänglighet.

För de företag som söker ett centralt läge placerat i ett smart logistiskt läge för exempelvis centrallager eller distributionscenter är Tokarp en perfekt plats. 

– Nu för vi diskussioner om ett antal mindre enheter, men vi kommer även ha lösningar för de som verkligen ser potentialen i att bygga väldigt stort. Vi har ytorna, avslutar Erik Fischer.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.