MIMO, mitt i Mölndal

19 mars 2019

NCC har genom åren varit den mest tongivande aktören i Mölndals omfattande förvandling. Nu arbetar bolaget för fullt med den sista pusselbiten som blir entrén till innerstadens mest centrala plats. Det nya kvarteret MIMO med cirka 29 000 kvm nya kontorsytor tar fasta på alla de ”M” som platsen står för: möten och mod, medskapande och mobilitet, mänsklighet och mångfald. Mitt i Mölndal.

Med ett minst sagt strategiskt läge, kloss an resecentrum och E6:an, ska NCC utveckla ett helt kvarter som blir den sista pusselbiten i Mölndals nya innerstad. Flexibla och framtidsorienterade arbetsplatser hamnar här i ett sammanhang med både handel och service i form av Mölndals galleria alldeles intill. Och förväntningarna på projektet är höga.  

– Staden vill att detta blir innerstadens nya ikonbyggnad och har varit engagerade i byggnadens utformning, berättar Sarah Pennycook, fastighetsutvecklare, NCC Property Development. Det är väldigt roligt att jobba tillsammans med en kommun som är så engagerad. MIMO ska kännas småskaligt trots sin storskalighet så just nu håller vi på att utreda fasadernas utformning. För att få fram en småskalighet bryter vi upp fasaden med olika veckningar som skapar mer liv och gör att fasaden förändras beroende på vilken vinkel man står i.


I och med att flera av våningsplanen kommer att kunna kopplas ihop innebär det att vi kan erbjuda relativt stora våningsplan.


– Vi pratar mycket om vertikalitet, fortsätter Maria Björsander, projektuthyrare, NCC Property Development. Och vi kommer till samsyn, det är roligt. Givetvis har vi även själva höga förväntningar på det här sista projektet. NCC har ju varit med från början på den långa resan mot en ny innerstad och vi är måna om att denna sista pusselbit ska bli bra. 

Inflyttningsklart 2022

Och just nu är det verkligen ett pusslande som pågår. 

– Det händer något varje dag, konstaterar Sarah Pennycook. Exakt hur kontorshuset kommer att gestaltas är inte helt klart ännu, vi håller på att diskutera det sista för att allt ska bli så bra som möjligt. 

Detaljplanen förmodas antas i kommunfullmäktige den 27 mars och går allt enligt plan blir det byggstart redan i december i år. 

– Vi behöver ha skrivit avtal för minst 30 procent av ytorna innan spaden sätts i backen men går det som vi hoppas kommer huset vara inflyttningsklart 2022, säger Maria Björsander. Så just nu är det  full fart framåt som gäller. Vi har tecknat ett genomförandeavtal med staden om att förvärva de befintliga fastigheterna i kvarteret och parallellt jobbar vi med vår programhandling. 


Cirka 29 000 kvm kontor

Kvarteret MIMO kommer att innehålla cirka 29 000 kvm ny kontorsyta plus 10 000 kvm i de befintliga husen. Just blandningen av gammal och ny bebyggelse blir en fin länk både till platsens historia och till det moderna Mölndal.  

– Och verksamheterna i de befintliga husen vill vi mer än gärna ha kvar, förklarar Maria Björsander.

MIMO kommer att fylla ut tomrummet mot bron och får, precis som det runda Essityhuset, en entré direkt från bron. Men det finns även en värld där under. 

– Att levandegöra stråket under bron är en av våra utmaningar, menar Sarah Pennycook. Även staden tittar separat på den här ytan men NCC måste ta sitt ansvar då vi kommer att möta ytan med MIMOs fasad som bland annat innefattar entréer till våra verksamheter. 

Stora våningsplan

Ovanför bron kommer kontorshuset att resa sig i form av en lägre byggnad och en högre. De två huskopparna kommer att förbindas med broar på fem av våningsplanen.  

– I och med att flera av våningsplanen kommer att kunna kopplas ihop innebär det att vi kan erbjuda relativt stora våningsplan, förklarar Maria Björsander. De ytorna blir cirka 2 000 kvm. 

Våningsplanen kommer att kunna delas in på ett sätt som gör att man kan erbjuda ytor ner mot 200 kvm i det höga huset och 300 kvm i det lägre. 

– På det lägre huset kommer vi dessutom att kunna skapa en takterrass i söderläge på hela 600 kvm, fortsätter Maria Björsander. 

Platsen i sig

Det finns många fördelar med projektet men platsen i sig är nog ändå den mest uppenbara, menar båda två. 

– Ja, ett mer stationsnära läge får man leta efter, menar Sarah Pennycook. Det tar inte ens en minut att ta sig till tågen. Och det nya resecentrumet kommer att stärka Mölndal ännu mer, speciellt om perrongen också förbereds för framtida snabbtåg.

Förutom tåg finns både spårvagnar och buss i direkt anslutning. Och det är enkelt att ta sig hit även med bil eftersom E6:an nästan stryker längs husväggen.

– Vilket också innebär att skyltläget är fantastiskt, konstaterar Maria Björsander. 100 000 bilar passerar här varje dag. 

Platsen innebär också att man hamnar i ett sammanhang. 

– Eftersom gallerian nu är klar finns här ett stort utbud av handel, gym och restauranger i direkt anslutning till kontorshuset, menar Sarah Pennycook. Och läget blir inte precis sämre av allt som ska hända på andra sidan bron, i Forsåker. 

– Vi älskar det här läget, konstaterar Maria Björsander och Sarah Pennycook unisont. Nu gäller det bara att få fler att se alla fördelar med Mölndals innerstad.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.