Med sikte på framtiden

23 juni 2020

Under 2019 startades hela 605 nya företag i Halmstads kommun och på Tillväxtavdelningen arbetar man långsiktigt med att utveckla näringslivet. Trots det tuffa läget med Corona får kommunen många etableringsförfrågningar.

Beskriv Halmstads kommuns fördelar och varför man ska etablera sig här.                                                                

– Vi har ett strategiskt geografiskt läge och har tillgång till alla trafikslag. Dessutom Högskolan Halmstad som är ett konkurrenskraftig lärosäte för studenter och näringsliv. Det har varit tillväxt i kommunen över tid, både näringslivets nettotillväxt och befolkningstillväxt. Idag har vi drygt 9 500 företag och cirka 103 000 invånare. Vi siktar på att vara en plats för 150 000 invånare år 2050. 

Hur jobbar ni för att utveckla näringslivet och få fler företag att etablera sig i kommunen?                  

–  Vi arbetar långsiktigt med näringslivsutveckling. Kommunen verkar för att ha ett hållbart näringsliv och skapa bra förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Just nu pågår arbetet med en översiktsplan, med sikte på år 2050, där boende och verksamheter ska kunan utvecklas och växa. Vi får många intressanta förfrågningar om etableringar och vi samverkar med det lokala näringslivet för att kunna tillgodose de förfrågningar som kommer. Regionalt pågår ett samlat gemensamt utvecklingsarbete för att attrahera nya etableringar och investeringar till regionen.


Hur ser näringslivet ut i Halmstad kommun?

 – Halmstad har en bra blandning av företag där de tre privata, största branscherna är logistik, detaljhandel och bygg. Kommunen ser överlag ut som ett Sverige i miniatyr där vi följer kurvan när det gäller bland annat branschfördelningar och storleksklass på bolagen.


Vad finns det för lediga lokaler och ledig mark i kommunen just nu?

 –  Det finns lediga lokaler i de flesta kommundelarna, både centralt och kring orterna. Ledig industrimark är begränsade volymer just nu men det finns i bland annat Getinge och Simlångsdalen. Jag har bra samarbeten med privata fastighetsägare och vi samverkar för att möta de behov som efterfrågas.

Många kommuner upplever just frågan om ledig mark som svår, hur ser det ut i Halmstad kommun?

 – Halmstads kommun har haft en kraftig tillväxt senaste åren och det har gjort att tillgången på industrimark är begränsad just nu. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt och försöker skapa nya industriområden i pågående översiktsplaner. Vi har även en mycket bra dialog med grannkommunerna gällande etableringsförfråganingar så att det befintliga näringslivet kan fortsätt växa i regionen.

Vad händer i kommunen just och vilka projekt/etableringar är på gång framöver?

 – Det har varit en speciell period nu i samband med Corona och det har påverkat läget totalt sett. Det pågår ett stort arbete med att ta höjd för ett långsiktigt och hållbart näringsliv med sikte på år 2050. Översiktsplanen behandlar samhällsutveckling som helhet och det är  ett mycket spännande arbete. Det pågår många etableringsförfrågningar som vi hoppas kunna lösa så att vi får flera arbetstillfällen.

Vad behövs för att Halmstad kommun ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt?

 –  Det är givet många parametrar som behöver utvecklas. Halmstads vision är att vara hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. En kommun där människor möts, växer och utvecklas och som kännetecknas av kärlek, livskvalitet, gemenskap och respekt. Gemensam samverkan och utveckling mellan politik, tjänstemän och näringsliv är viktigt både på kort och lång sikt. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv plats och leva, bo och verka i.

Hur står ni er i konkurrensen gentemot andra kommuner?

 – Alla kommuner har individuella möjligheter och utmaningar och det finns skillnader i regioner i landet som helhet. Halmstad har ett strategiskt geografiskt läge som skapar en bra grund att stå på utifrån konkurrenssituationen. Alltmera så behövs en ökad samverkan för att skapa ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i framtiden. Halmstads kommun har en positiv tillväxt med invånare och företag men det viktigaste är att växa hållbart.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.