Malmö växer vidare

1 juni 2021

Tekniska nämnden beslutade nyligen att koppla ihop två markanvisningar – en i Rosengård och en i Hyllie. Målet med detta är att få igång byggandet i alla delar av staden.

byggkranar.jpg
Bild: Pixabay

Detaljplanen i Rosengård (DP5587) består av två områden som tidigare var bensinstationer. Här planerar Trianon Rosengård Centrum AB, som äger Rosengård Centrum och som är tomträttshavare till fastigheten Malmö Landshövdingen 1, att uppföra gymnasium, förskola och cirka 129 nya bostäder. Bygget innebär starten på det stora omvandlingsarbetet med Amiralsstaden.

Kommunledningen välkomnar det stora intresset för att bygga och investera i Malmö.

Tekniska nämnden beslutade även att Trianon tilldelas en markreservation inom detaljplan (DP5685) för Bunkeflo 6:8 öster om Hyllievångsparken. Här planeras för blandad bebyggelse fördelat på sju kvarter, varav fyra kvarter blir cirka 540-650 bostäder i flerbostadshus samt ett kvarter vardera till förskola, kontor och mobilitetshus.

Nämnden beslutade nyligen att koppla ihop markanvisningen i Rosengård med markanvisningen i Hyllie.

– Kommunledningen välkomnar det stora intresset för att bygga och investera i Malmö. Vår linje att bygga Malmö helt innebär att alla områden ska ta del av tillväxten. Dagens beslut om Rosengård och Hyllie är ett utmärkt exempel på detta, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– I en snabbt växande stad som Malmö är det viktigt att olika delar av staden utvecklas parallellt. I Rosengård pågår en mycket positiv förtätning med bibliotek, service och annat som gör stadsdelen levande, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

Att koppla innebär i detta ärende att markanvisningen i Hyllie går vidare först när Trianon Rosengård Centrum AB har fått beviljat bygglov och uppfört väggar och tak på planerad byggnation inom området i Rosengård.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.