Mångfacetterat näringsliv i Huddinge

1 mars 2018

Huddinge kommun är som näst största kommun i Stockholms län en kommun med ett rikt näringsliv och med fem stora lärosäten. – Med nästan 11 000 invånare, cirka 9 000 företag och nästan 18 000 studenter är Huddinge en stor spelare landet, säger Pia Forsberg, näringslivschef, Huddinge kommun.

Det råder ett stort tryck på Huddinge kommun, berättar Pia Forsberg, näringslivschef i kommunen. 

– Många vill flytta hit, arbeta här och etablera företag här. Det är en utmaning att rigga en bra organisation för att bemöta den stora efterfrågan som råder. Huddinge är den kommun som driver utvecklingen söder om stan, säger hon.

Lärosäten & Företag

I Huddinge kommun finns de fem större lärosätena Karolinska institutet, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Södertörns högskola, med bland annat Polisutbildningen, Musikpedagogiska institutet samt Röda Korsets högskola. De cirka 18 000 studenterna som studerar här bidrar till att göra kommunen levande och utvecklande, menar Pia Forsberg.

De 9 000 företag som är etablerade i Huddinge är i varierande storlek och inom olika branscher, vilket gör att kommunen inte är särskilt konjunkturberoende.

– Störst är vi inom handel och bygg. Vi har ju till exempel Kungens Kurva som är Skandinaviens största handelscentrum.


Det känns väldigt roligt med en sådan tydlig bekräftelse på att vi är på rätt väg. Det är i Huddinge det händer just nu.

Pia Forsberg, Näringslivschef, Huddinge kommun

Flera projekt på gång

Pia Forsberg berättar att det finns tre större utvecklingsområden i Huddinge, Kungens Kurva, Flemingsberg och Huddinge centrum.

– Kungens Kurva utvecklas till en stadsdel med 4000 bostäder, utökad handel och service.  IKEA bygger ut shoppingområdet rejält. Kungens Kurva med sina 20 miljoner besökare är ett eftertraktat område för etableringar inom handel och upplevelser.

 I Flemingsberg pågår kraftig utveckling av bostäder, handel och kontor. Detta tillsammans med ett växande rättscentrum, innovativa forskningsmiljöer, Karolinska sjukhuset och fem lärosäten gör Flemingsberg till ett av Skandinaviens största utvecklingsområden. 

I Huddinge centrum byggs många nya bostäder samtidigt som en utvecklingen av handel och service sker.

Efterfrågan på lokaler

I Huddinge är behovet av lokaler i stationsnära lägen betydligt större än utbudet och vi ser därför fram emot fastighetsutveckligen i nämnda områden för att breda plats för nya företag och få till fler arbetstillfällen i kommunen.

Etablering i kommunen

Arena Huddinge är ett bolag med medlemmar från näringslivet och kommunen vars mål är att sätta Huddinge på kartan.

Tillsammans vill Arena Huddinge  skapa en god dialog mellan näringsliv, politiker och tjänstemän för en god utveckling av Huddinge kommun.

– Alla i forumet jobbar för ett attraktivt Huddinge, säger Pia Forsberg.

Årets tillväxtkommun 

Huddinge kommun har en målsättning att växa, både genom nya invånare och genom nya företag. En målsättning som visat sig gett resultat, inte minst genom utmärkelsen Årets tillväxtkommun på Fastighetsgalan den 31 januari. En utmärkelse Pia Forsberg menar är betydelsfull.

– Det känns väldigt roligt med en sådan tydlig bekräftelse på att vi är på rätt väg. Det är i Huddinge det händer just nu. Det krävs ett gott samarbete på många plan för att nå målet med så många nya bostäder och arbetstillfällen som vi planerar för. Det ställer höga krav på oss som kommun och vi riggar nu för en ännu större organisation med duktigta medarbetare i flera olika delar inom samhällsbyggandet.. Här finns möjligheter för duktiga personer att få vara med och utveckla Huddinge i ett väldigt spännande skede. För att nå våra mål handlar det också om ett gott samarbete med investerare och andra aktörer för att få till ett riktigt bra framtida Huddinge och därmed en god fortsatt utveckling av södra Stockholm.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.