Möbelfabriken byggs om

30 april 2019

Den före detta möbelfabriken ska nu få en ny kostym i och med en ombyggnation.

Bild: Sweco

Ombyggnadsplanerna innefattar bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Det kommer även att bli en kreativ utomhusmiljö för lek och umgänge.

I den före detta möbelfabriken och allaktivitetshuset Möbeln finns idag kulturskola, bibliotek, fritidsgård, administration och uthyrnings/konferensverksamhet. Det finns även samlingssalar, utställningslokal, verkstäder, scen, boulebana och en skateramp.

Möbeln ligger nära tågstationen i Tierp och borde vara ett nav och en naturlig mötesplats för invånare, föreningar och anställda i kommunen. Syftet med ombyggnationen är att få en större närhet mellan verksamheterna i huset och till allmänheten. Detta hoppas kommunen gör att huset blir fyllt av liv och verksamhet och på riktigt blir ett levande kulturcentrum och en mötesplats för alla.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.